Αίτηση ένταξης στο Club ΔΕΔΕ          CLUB ΚΑΡΤΑ ΔΕΔΕ 2017          ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 1.1.2017          ΕΝΙΑΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ          ΦΟΡΜΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΦΚΑ 2017          
ο»Ώ

ΙΣΗΓΟΡΙΑ : ΤΕΥΧΟΣ 48
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Κάνετε click εδώ για να βρείτε εύκολα και γρήγορα οποιαδήποτε διεύθυνση αναζητάτε στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας.


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2017

Παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 έως τις 31-3-2017

Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών (βιβλιάρια) του έτους 2016 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017 για όλα τα ταμεία ασφάλισης.

 

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Μήτσης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2017

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

 ΚΚ συνάδελφοι,

 

Σε σχέση με τον ασφαλιστικό νόμο (Ν. 4387/2016) και των διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παραπάνω νόμου η ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, αποφάσισε να ασκηθεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά των κάτωθι διοικητικών πράξεων:

Α) της με αριθμ. 61502/3399/30-12-2016 Υπουργικής απόφασης για τον υπολογισμό της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1-1-2017.

 

Β) της με αριθμ. 60298/1472/23-12-2016 Υπουργικής απόφασης για την προθεσμία καταβολής από 1-1-2017 των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων, ελεύθερων επαγγελματιών κλπ. οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ,

Γ) της υπ’ αριθ. 59522/2205/30-12-2016 (ΦΕΚ Β 4486) απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)»,

Δ) της με αριθμ. Δ9/56379/14950/28-12-2016 Υπουργικής απόφασης για τον διορισμό Δ/ντή , Υποδ/ντων, Προέδρου και μελών στο Δ.Σ του ΕΦΚΑ.

Συντασσόμεθα απολύτως με την παραπάνω απόφαση και επιπροσθέτως προτείνουμε, όπως προεβλήθη και από την ολομέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων ο κάθε ασφαλισμένος να επιφυλαχθεί για την καταβολή των ασφαλιστικών του εισφορών που θα καταβάλλει από 1.1.2017 ώστε να μην εκληφθεί ως σιωπηρή αποδοχή της ασφαλιστικής οφειλής.

Το προτεινόμενο σχέδιο της δήλωσης – επιφύλαξης ενός εκάστου έχει ως κατωτέρω :

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ με ΑΜΚΑ …………….και Α.Φ.Μ………………δια της παρούσης δηλώνω ότι οι μηνιαίες καταβολές ασφαλιστικών εισφορών, στις οποίες προβαίνουμε από 1.1.2017 και εφεξής, δυνάμει των ατομικών ειδοποιήσεων που μας κοινοποιούνται γίνονται με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μου και ιδίως της διοικητικής ή και δικαστικής αμφισβήτησης και προσβολής όλων των σχετικών πράξεων, είτε προσωρινών είτε οριστικών.

Σε καμία περίπτωση η όποια καταβολή εκ μέρους μου, με οποιοδήποτε τρόπο και αν γίνεται, δεν συνιστά αναγνώριση χρέους ή αποδοχή των εκδοθεισών πράξεων και οφειλών.

 

Παραγγέλλεται κάθε αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον ΕΦΚΑ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται για να λάβει γώση και να επέλθουν οι έννομες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρο το κείμενο αυτής στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

 

Αθήνα……/…../2017

Ο δηλών ή οι δηλούντες

 Επίσης σας ενημερώνουμε ότι ακολούθως θα πρέπει να υπάρξουν και ατομικές προσφυγές (το σχέδιο θα είναι προσεχώς έτοιμο)…

 

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Μήτσης

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημαντικά
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΟΥΣ 2017
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 2017
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Τ.Π.Δ.Ε.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Τ.Π.Δ.Ε. 2016
ΕΥΧΕΣ
 
Χρήσιμα Links
Euromed
Aρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
Ευρωπαϊκός δικαστικός άτλαντας
Συνθήκη Χάγης
Διεθνής Ένωση Δικαστικών Επιμελητών
Εθνικό Τυπογραφείο
Βουλή των Ελλήνων
Ευρωπαϊκή Ένωση
Kέντρα εξυπηρέτησης πολιτών
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
ΥΠΕΣΔΔΑ - Οδηγός του Πολίτη
Κόμβος ηλεκτρονικών διακυβερνητικών υπηρεσιών
Υπουργείο Δικαιοσύνης
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΜΕ ΧΑΡΤΗ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Φ.Ε.Κ. 4330 τ. Β΄Νέα Βάση Υπολογισμού Ασφαλιστικών Εισφορών
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 2017
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Τ.Π.Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2016
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Τ.Α.Ν. ΕΤΟΥΣ 2016
 
ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
 
Ενημέρωση για τις υποχρεώσεις του άρθρου 5 Ν. 2308/1995
 
Νέο Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής ηλεκτρονικής δημοσίευσης πλειστηριασμών
 
Εξουσιοδοτημένοι Εκκαθαριστές
 
 Αρχείο
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Αναζητήστε Δικαστικούς Επιμελητές με βάση το όνομα, το νομό και το πρωτοδικείο

Όνομα:


Νομός:


Πρωτοδικείο:


DOWNLOADS
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΕΦΕΤΕΙΟ (ΦΕΚ 2899 τ.Β΄/30.12.15) (μέγεθος: 125 KB)
Φ.Ε.Κ. 1525 τ. Β΄21-7-2015 (μέγεθος: 114 KB)
Συγχώνευση Ειρηνοδικείων (μέγεθος: 276 KB)
Τροποποιήσεις του ν.4055 για τη δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής (μέγεθος: 107KB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 4.60 MB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 864KB)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (μέγεθος: 1.150 KB)
Γνωμοδότηση του Επίκουρου Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας κ. Απόστολου Σοφιαλίδη για το Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 119KB)
Διαβιβαστικό έγγραφο για τη Γνωμοδότηση του Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 44ΚΒ)
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (μέγεθος: 38KB)
Επιτόκια υπερημερίας (μέγεθος: 53,5 KB)
Υπεύθυνη Δήλωση (μέγεθος: 24,0 KB)
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΟΤΑ ΥΠΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ενημέρωση 05/11/2014) (μέγεθος: 347KB)
ΗΟΜΕ   |       |    design, development & hosting by NOMIKI BIBLIOTHIKI WEB SERVICES