ΠΟΛ Α.Α.Δ.Ε. 1041/2017          Φ.Ε.Κ. 24 τ. Α΄1.3.2017          ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΑΑ-ΤΑΝ ΑΡ. 431/26-9-2016          Αίτηση ένταξης στο Club ΔΕΔΕ          CLUB ΚΑΡΤΑ ΔΕΔΕ 2017          


ΙΣΗΓΟΡΙΑ : ΤΕΥΧΟΣ 48
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Κάνετε click εδώ για να βρείτε εύκολα και γρήγορα οποιαδήποτε διεύθυνση αναζητάτε στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε την με αριθμό 1041/2017 ΠΟΛ στην οποία γίνεται ιδιαίτερη μνεία στο ν.δ 356/1974 του ΚΕΔΕ και την εφαρμογή του σε συνάρτηση με τις νέες διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. οι οποίες εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που δεν αντίκειται με τις διατάξεις του ν.δ 356/1974.
Προς ενημέρωσή σας παραθέτουμε στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας, στην κορδέλα που τρέχει, την με αριθμό 1041/2017 ΠΟΛ της ΑΑΔΕ, όπως εστάλη στην ΟΔΕΕ και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Μήτσης

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ 117 ΚΑΙ 137 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2017

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ 117 & 137 ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ψηφίσθηκε στη Βουλή ο νόμος 4456 (Φ.Ε.Κ. 24 τ. Α΄/1.3.2017) στο οποίον περιλαμβάνονται στο άρθρο 33 οι τροποποιήσεις στα άρθρα 117 (ετήσια εισφορά δικαστικών επιμελητών) και 137 (καθορισμός εξόδων παραστάσεως) του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών (ν. 2318/1995).

Το σχετικό Φ.Ε.Κ. μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας στην κορδέλα που τρέχει.

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Μήτσης

Σημαντικά
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ 117 ΚΑΙ 137 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ Τ. ΤΑΝ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΟΥΣ 2017
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 2017
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 
Χρήσιμα Links
Euromed
Aρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
Ευρωπαϊκός δικαστικός άτλαντας
Συνθήκη Χάγης
Διεθνής Ένωση Δικαστικών Επιμελητών
Εθνικό Τυπογραφείο
Βουλή των Ελλήνων
Ευρωπαϊκή Ένωση
Kέντρα εξυπηρέτησης πολιτών
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
ΥΠΕΣΔΔΑ - Οδηγός του Πολίτη
Κόμβος ηλεκτρονικών διακυβερνητικών υπηρεσιών
Υπουργείο Δικαιοσύνης
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΜΕ ΧΑΡΤΗ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 1.1.2017
 
ΕΝΙΑΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
 
ΦΟΡΜΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΦΚΑ 2017
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Φ.Ε.Κ. 4330 τ. Β΄Νέα Βάση Υπολογισμού Ασφαλιστικών Εισφορών
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 2017
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Τ.Π.Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2016
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Τ.Α.Ν. ΕΤΟΥΣ 2016
 
ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
 
 Αρχείο
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Αναζητήστε Δικαστικούς Επιμελητές με βάση το όνομα, το νομό και το πρωτοδικείο

Όνομα:


Νομός:


Πρωτοδικείο:


DOWNLOADS
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΕΦΕΤΕΙΟ (ΦΕΚ 2899 τ.Β΄/30.12.15) (μέγεθος: 125 KB)
Φ.Ε.Κ. 1525 τ. Β΄21-7-2015 (μέγεθος: 114 KB)
Συγχώνευση Ειρηνοδικείων (μέγεθος: 276 KB)
Τροποποιήσεις του ν.4055 για τη δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής (μέγεθος: 107KB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 4.60 MB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 864KB)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (μέγεθος: 1.150 KB)
Γνωμοδότηση του Επίκουρου Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας κ. Απόστολου Σοφιαλίδη για το Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 119KB)
Διαβιβαστικό έγγραφο για τη Γνωμοδότηση του Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 44ΚΒ)
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (μέγεθος: 38KB)
Επιτόκια υπερημερίας (μέγεθος: 53,5 KB)
Υπεύθυνη Δήλωση (μέγεθος: 24,0 KB)
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΟΤΑ ΥΠΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ενημέρωση 05/11/2014) (μέγεθος: 347KB)
ΗΟΜΕ   |       |    design, development & hosting by NOMIKI BIBLIOTHIKI WEB SERVICES