Ενημέρωση για τη ρύθμιση των 100 δόσεων στα ασφαλιστικά ταμεία          ΝΕΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ          ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο.Δ.Ε.Ε.-ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ          ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ          ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΑΣ Κ.Λ.Π.          
ο»Ώ

ΙΣΗΓΟΡΙΑ : ΤΕΥΧΟΣ 40
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Κάνετε click εδώ για να βρείτε εύκολα και γρήγορα οποιαδήποτε διεύθυνση αναζητάτε στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας.


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΚΠΟΛΔ

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2014

 

Συνέντευξη τύπου για το σχέδιο νόμου του Κ.Πολ.Δ

 

Η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας ύστερα από πρόσκληση της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας συμμετείχε σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στις 19-11-2014 για το νομοσχέδιο του Κ.Πολ.Δ.

Συμμετείχαν επίσης οι Δικαστικές Ενώσεις της χώρας, των Συμβολαιογράφων, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΒΕΕ.

·         Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ευθύμιος Πρεκετές στην ομιλία του τόνισε μεταξύ των άλλων:

Οι Δικαστικοί Επιμελητές από τις 31-3-2014 κατέθεσαν επί των άρθρων του κεφαλαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης, παρατηρήσεις νομοτεχνικής φύσης στις προτεινόμενες νέες διατάξεις, σε συνδυασμό προς τις διατηρούμενες σε ισχύ, για τις ανάγκες της σαφήνειας, της οικονομίας του νόμου, της ενότητας του δικαίου και της αποφυγής κενών και αντιφάσεων.

Οι περισσότερες από τις προτάσεις μας αγνοήθηκαν και θέλουμε να επισημάνουμε ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν εξασφαλίζεται στο μέγιστο εφικτό βαθμό η ισόρροπη εξυπηρέτηση των αναγκών και δικαιωμάτων των δανειστών, του οφειλέτη και των τρίτων που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία ή εξαρτούν δικαιώματα ή συμφέροντα από αυτή.

Φοβούμαστε ότι το προτεινόμενο σχέδιο νόμου δε θα μπορέσει να πετύχει ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και περιορισμό του κόστους δεδομένου ότι το κόστος της αναγκαστικής εκτέλεσης δεν επιτρέπεται να αντιμετωπισθεί με προκρούστειες μεθόδους περικοπών και εκπτώσεων από θεμελιώδεις εγγυήσεις παροχής έννομης προστασίας.   

·         Σε επισημάνσεις επίσης για επιμέρους διατάξεις του νομοσχεδίου και τη διαφωνία μας προς αυτές αναφέρθηκε επιγραμματικά στα εξής άρθρα:

973 παρ. 1

Κεφαλαιώδες λάθος η μη ενημέρωση του πολίτη – οφειλέτου, της ημερομηνία του νέου πλειστηριασμού με επαναληπτική διαδικασία. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικατασταθεί με μία ανάρτηση σε ιστοσελίδα. Η δημοσιότητα και η φυσική ενημέρωση του οφειλέτη είναι αναγκαία τόσο για την επίτευξη των σκοπών του πλειστηριασμού, αλλά και όσων ακόμη έχουν έννομο συμφέρον και ανάγκη προστασίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται φυσικά και ο οφειλέτης.

 

950 παρ. 2

Με την απόφαση με την οποία διατάζεται η απόδοση ή παράδοση τέκνου είτε παρεμποδίζεται το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο απαγγέλλεται ή απειλείται χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση δίχως να δίνεται άμεσα λύση στο ζήτημα.

Εδώ θα πρέπει να προβλέπεται ρητά ότι κάθε εμπόδιο στην επικοινωνία θα πρέπει να βεβαιώνεται με έκθεση του αρμοδίου για την εκτέλεση δικαστικού επιμελητή (έκθεση μη συμμόρφωσης) η οποία θα διευκολύνει σημαντικά την πραγμάτωση της αποφάσεως.

954

Σύμφωνα με τα άρθρα 954 παρ. 1, 956 παρ. 1 ο δικαστικός επιμελητής αφαιρεί και παραδίδει τα κατασχεμένα κινητά για φύλαξη σε μεσεγγυούχο.

Με αυτά τα δεδομένα είναι αδύνατη άλλη κατάσχεση εκτός από την πρώτη από άλλον δανειστή, αφού δεν μπορεί να υπάρξει άλλη αφαίρεση των κινητών εκτός από αυτή που έγινε κατ’ εντολή του 1ου κατασχόντα παρ’ ότι στη διάταξη προβλέπεται η διατήρηση του μεσεγγυούχου και για τις κατασχέσεις που ενδεχομένως θα ακολουθήσουν.

Η μεγάλη διάρκεια της φύλαξης – μεσεγγύησης 7 μέχρι 8 μήνες που ορίζεται ο πλειστηριασμός είναι ανεξήγητα μεγάλη, και σε περίπτωση αναβολής συν 2 ή 3 μήνες ακόμη αποτελούν σοβαρό αντικίνητρο για την αποδοχή της ιδιότητας του μεσεγγυούχου από τρίτα σε σχέση με την εκτέλεση πρόσωπα, και θα υπάρξει πρόβλημα στην εξεύρεση διορισμού μεσεγγυούχων.

Η διάταξη θα προκαλέσει μεγαλύτερα προβλήματα καθυστερήσεων και οικονομικών επιβαρύνσεων σε σύγκριση προς αυτά που πιθανώς θέλησε να αντιμετωπίσει (λ.χ. απαξίωση των κινητών αλλά και της διαδικασίας κατάσχεσής τους, αντικίνητρο στους υποψήφιους πλειοδότες, υπερβολικά μεγάλο κόστος φύλαξης, τόκοι υπερημερίας της απαίτησης, κίνδυνος καταστροφών κ.λ.π.).

958

Επί πολλαπλών κατασχέσεων η διάταξη θα δημιουργήσει αξεπέραστα πρακτικά προβλήματα καθώς είναι δυνατόν να συμπίπτουν πολλοί πλειστηριασμοί των ίδιων ακινήτων και κινητών την ίδια ημέρα που θα διενεργούνται από διαφορετικούς υπαλλήλους του πλειστηριασμού. Είναι δε προφανές ότι στην περίπτωση των κινητών (για την εκτίμηση των οποίων δεν υπάρχει αντικειμενικός προσδιορισμός) μετά την πρώτη κατάσχεση οι άλλοι δανειστές θα κατάσχουν με μικρότερες τιμές εκτίμησης και πρώτης προσφοράς και ο πρώτος ορισθείς πλειστηριασμός δεν θα γίνεται, με αποτέλεσμα ο πρώτος κατασχών να κάνει αδικαιολόγητα έξοδα. Με όλα τα πιο πάνω απαξιώνεται εντελώς η διαδικασία κατάσχεσης κινητών.   

 

955

Η σύντμηση των προθεσμιών μέσα σε 5 ημέρες αντί 8 που ήταν που προβλέπονται εδώ χωρίς μάλιστα την ασφαλιστική δικλείδα των «εργασίμων» ημερών, δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό (και μάλιστα ενόψει του ορισμού του πλειστηριασμού υποχρεωτικά 7 μήνες από την ημέρα της περάτωσης της κατάσχεσης).

966 παρ. 2-4

Οι διατάξεις αυτές (οι οποίες διατηρούνται εντός 40 και 30 ημερών, ως έχουν σήμερα) πρέπει να επανεξεταστούν από το πρίσμα της νέας (προτεινόμενης) διάταξης του άρθρου 973 παρ. 1 που κάνει λόγο για νέα ημέρα πλειστηριασμού που ορίζεται (και μάλιστα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού 2 μήνες από την ημέρα της δήλωσης και όχι πάντως μετά την παρέλευση των 3 μηνών).

 

995 παρ. 6

Τη θέσπιση της νέας διάταξης για την επίσκεψη των υποψηφίων πλειοδοτών στο ακίνητο που εκτίθεται στον πλειστηριασμό με τη συνοδεία δικαστικού επιμελητή.

  •  

 

Οφειλές Δημοσίου προς Δικαστικούς Επιμελητές

 

Επίσης αναφέρθηκε στο ζήτημα των οφειλών του Δημοσίου προς τους Δικαστικούς Επιμελητές, οι οποίοι εκτελούν παραγγελίες των Δ.Ο.Υ. για κατάσχεση και είσπραξη απαιτήσεων του Δημοσίου. Οι οφειλές του Δημοσίου προς τους Δικαστικούς Επιμελητές ανέρχονται σε αρκετά εκατομμύρια και είναι οφειλές τουλάχιστον 5 ετών. Το τραγικό της υπόθεσης και του οικονομικού αδιεξόδου που έχουν περιέλθει οι Δικαστικοί Επιμελητές είναι ότι οι δικές τους οφειλές προς το Δημόσιο πρέπει να καταβληθούν άμεσα διότι κινδυνεύουν οι ίδιοι πλέον με κατασχέσεις, παρ’ ότι έχουμε ζητήσει τουλάχιστον να γίνει συμψηφισμός των οφειλομένων από τους Δικαστικούς Επιμελητές.

Αναμένουμε, τόνισε, τη λύση του προβλήματος άμεσα από το Υπουργείο Οικονομικών διότι πλέον οι δικαστικοί επιμελητές δεν θα μπορούν να εκτελέσουν τις  παραγγελίες των Δ.Ο.Υ  για οφειλές προς το Δημόσιο.

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές

 

 

 

Σημαντικά
ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ 19, 20 & 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΣΗΜΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗ & ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο.Δ.Ε.Ε.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 
Χρήσιμα Links
Euromed
Aρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
Ευρωπαϊκός δικαστικός άτλαντας
Συνθήκη Χάγης
Διεθνής Ένωση Δικαστικών Επιμελητών
Εθνικό Τυπογραφείο
Βουλή των Ελλήνων
Ευρωπαϊκή Ένωση
Kέντρα εξυπηρέτησης πολιτών
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
ΥΠΕΣΔΔΑ - Οδηγός του Πολίτη
Κόμβος ηλεκτρονικών διακυβερνητικών υπηρεσιών
Υπουργείο Δικαιοσύνης
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΜΕ ΧΑΡΤΗ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.
 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2014 - ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Δ.Ε - ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)
 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Τ.Π.Δ.Ε. 2014
 
Θέματα & απαντήσεις διαγωνισμού 2014
 
Απάντηση Ο.Δ.Ε.Ε. στην επιστολή του Ε.Τ.Ε.Α.
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΡΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ-ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 
 Αρχείο
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Αναζητήστε Δικαστικούς Επιμελητές με βάση το όνομα, το νομό και το πρωτοδικείο

Όνομα:


Νομός:


Πρωτοδικείο:


DOWNLOADS
Φ.Ε.Κ. 1716 τ. Β΄/26-8-2008 "Καθορισμός αμοιβών Δικαστικών Επιμελητών (μέγεθος: 126 KB)
Φ.Ε.Κ. 1916 τ. Β΄/18-9-2008 Διορθωτικό Φ.Ε.Κ. αμοιβών (μέγεθος: 110 KB)
Φ.Ε.Κ. 1560 τ. Β΄/24-10-2006 "Καθορισμός αμοιβών Κ.Ε.Δ.Ε." (μέγεθος: 122 KB)
Συγχώνευση Ειρηνοδικείων (μέγεθος: 276 KB)
Κοινό Δελτίο Τύπου των επιστημονικών φορέων (μέγεθος: 38,0 KB)
Τροποποιήσεις του ν.4055 για τη δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής (μέγεθος: 107KB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 4.60 MB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 864KB)
Φ.Ε.Κ. 181Α΄(2o Φύλλο) (μέγεθος: 47KB)
Φ.Ε.Κ 181Α΄(1ο Φύλλο) (μέγεθος: 55KB)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (μέγεθος: 1.150 KB)
Γνωμοδότηση του Επίκουρου Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας κ. Απόστολου Σοφιαλίδη για το Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 119KB)
Διαβιβαστικό έγγραφο για τη Γνωμοδότηση του Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 44ΚΒ)
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (μέγεθος: 38KB)
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ (μέγεθος: 36KB)
Επιτόκια υπερημερίας (μέγεθος: 53,5 KB)
Υπεύθυνη Δήλωση (μέγεθος: 24,0 KB)
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΟΤΑ ΥΠΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ενημέρωση 27/08/2013) (μέγεθος: 337KB)
ΗΟΜΕ   |       |    design, development & hosting by NOMIKI BIBLIOTHIKI WEB SERVICES