Φ.Ε.Κ. 14 τ. Α΄/ 9.2.2017          ΕΓΓΡΑΦΟ Ο.Δ.Ε.Ε. - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Ν. ΚΑΤΗΦΟΡΗ          ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2017          Ενημέρωση σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4308/2014          Αποτελέσματα διαγωνισμού Δ.Ε. έτους 2017           


ΙΣΗΓΟΡΙΑ : ΤΕΥΧΟΣ 48
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Κάνετε click εδώ για να βρείτε εύκολα και γρήγορα οποιαδήποτε διεύθυνση αναζητάτε στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας.


Γνωμοδότηση Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Β.Ξενικάκη για επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου

Πλειστηριασμός ακινήτου. Αρμοδιότης Συμβολαιογράφου.

Ο πλειστηριασμός ακινήτου γίνεται ενώπιον συμβολαιογράφου της Ειρηνοδικειακής περιφερείας όπου ευρίσκεται το πλειστηριαζόμενο ακίνητο.

Εάν η έδρα του Δήμου ή της Κοινότητας ευρίσκεται στην περιφέρεια άλλου Ειρηνοδικείου, αρμόδιος για τον πλειστηριασμό είναι ο Συμβολαιογράφος του τόπου του ακινήτου, ο οποίος και θα μεταβεί στην περιφέρεια του άλλου Ειρηνοδικείου, όπου ευρίσκεται η έδρα του Δήμου ή της Κοινότητας.

Γνωμ. υπ’ αριθ. 5/23-4-97 Εισ.Α.Π. 

Σε απάντηση του από 29-1-1997 εγγράφου ερωτήματός σας έχομε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι και κατά την ημετέρα γνώμη εφόσον, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 959 παρ. 1 και 998 παρ. 1 ΚΠολΔ, ο πλειστηριασμός γίνεται ενώπιον συμβολαιογράφου της περιφέρειας του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση ή βρίσκεται το ακίνητο, αρμόδιος πρέπει να θεωρείται ο συμβολαιογράφος στην περιφέρεια του οποίου έγινε η κατάσχεση ή κείται το ακίνητο και στις περιπτώσεις που αυτός πρέπει να μεταβεί για τη διενέργεια του πλειστηριασμού στην έδρα του δήμου ή της κοινότητας, η οποία (έδρα κείται στην περιφέρεια άλλου Ειρηνοδικείου (και συνεπώς άλλου συμβολαιογράφου), χωρίς η άσκηση αυτή των καθηκόντων του, να προσκρούει στη διάταξη του άρθρου 4 του ν. 670/1977, αφού τούτο επιβάλλεται από το νόμο και όχι από τη βούληση του συμβολαιογράφου.

Ο γνωμοδοτών Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Βασίλειος Ξενικάκης


Στις 22/01/2007


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ
ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 
Απόφαση Ε.Φ.Κ.Α. για κατασκηνώσεις 2017
 
Αίτηση συμμετοχής για κατασκηνώσεις 2017
 
Φ.Ε.Κ. 1677 τ. Β΄16/5/2017 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
 
Φ.Ε.Κ. 1884 τ. Β΄30/5/2017 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ
 
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4387 / 2016 για την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης
 
Απόφαση 174/17 Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων
 
Φ.Ε.Κ. 74 Α΄/ 19.5.2017
 
Απόφαση 557/2017 Μονομελές Πρωτοδικείο Κέρκυρας
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
 
 Αρχείο
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Αναζητήστε Δικαστικούς Επιμελητές με βάση το όνομα, το νομό και το πρωτοδικείο

Όνομα:


Νομός:


Πρωτοδικείο:


DOWNLOADS
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΕΦΕΤΕΙΟ (ΦΕΚ 2899 τ.Β΄/30.12.15) (μέγεθος: 125 KB)
Φ.Ε.Κ. 1525 τ. Β΄21-7-2015 (μέγεθος: 114 KB)
Συγχώνευση Ειρηνοδικείων (μέγεθος: 276 KB)
Τροποποιήσεις του ν.4055 για τη δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής (μέγεθος: 107KB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 4.60 MB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 864KB)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (μέγεθος: 1.150 KB)
Γνωμοδότηση του Επίκουρου Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας κ. Απόστολου Σοφιαλίδη για το Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 119KB)
Διαβιβαστικό έγγραφο για τη Γνωμοδότηση του Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 44ΚΒ)
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (μέγεθος: 38KB)
Επιτόκια υπερημερίας (μέγεθος: 53,5 KB)
Υπεύθυνη Δήλωση (μέγεθος: 24,0 KB)
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΟΤΑ ΥΠΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ενημέρωση 05/11/2014) (μέγεθος: 347KB)
ΗΟΜΕ   |       |    design, development & hosting by NOMIKI BIBLIOTHIKI WEB SERVICES