Φ.Ε.Κ. 14 τ. Α΄/ 9.2.2017          ΕΓΓΡΑΦΟ Ο.Δ.Ε.Ε. - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Ν. ΚΑΤΗΦΟΡΗ          ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2017          Ενημέρωση σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4308/2014          Αποτελέσματα διαγωνισμού Δ.Ε. έτους 2017           


ΙΣΗΓΟΡΙΑ : ΤΕΥΧΟΣ 48
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Κάνετε click εδώ για να βρείτε εύκολα και γρήγορα οποιαδήποτε διεύθυνση αναζητάτε στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Φ.Ε.Κ. 14 τ. Α΄ / 9.2.2017 ενοποιούνται σταδιακά τα αστυνομικά τμήματα. Αν θέλετε να θυροκολλήσετε, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να μην ταλαιπωρηθείτε.

Το ανωτέρω Φ.Ε.Κ. βρίσκεται στην κορδέλα που τρέχει στην ιστοσελίδα της Ο.Δ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Μήτσης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ POS - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2017

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ POS - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  • Σε συνέχεια παλαιότερης ενημέρωσης μας σχετικά με την προμήθεια τερματικών POS η οποία θεωρείται υποχρεωτική το αργότερο έως 26/7/2017 για το επάγγελμά μας σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 45231/2017 (ΦΕΚ Β΄1445/27.4.2017), θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τις προσφορές που έχει λάβει η Ομοσπονδία από πέντε (5) Τράπεζες καθώς και από τον όμιλο εταιρειών Viva:

1. Εθνική Τράπεζα: Διάθεση Τερματικών Συσκευών α) με αγορά για τύπο επιτραπέζιου τερματικού iCT 220 159€ πλέον Φ.Π.Α. με μηνιαίο κόστος συντήρησης 2€ πλέον Φ.Π.Α. και με μίσθωση 69€ πλέον Φ.Π.Α. με μηνιαίο κόστος μίσθωσης και συντήρησης για τους πρώτους 24 μήνες 6,00€ πλέον Φ.Π.Α. και μετά τους 24 μήνες 2,00€ πλέον Φ.Π.Α. β) με αγορά για τύπο φορητού τερματικού iWL 220 296€ πλέον Φ.Π.Α. με μηνιαίο κόστος συντήρησης 4€ πλέον Φ.Π.Α. και με μίσθωση 69€ πλέον Φ.Π.Α. με μηνιαίο κόστος μίσθωσης και συντήρησης για τους πρώτους 24 μήνες 14,00€ πλέον Φ.Π.Α. και μετά τους 24 μήνες 4,00€ πλέον Φ.Π.Α. Σημειώνεται ότι και για τις δύο περιπτώσεις το κόστος συντήρησης του τερματικού εξοφλείται σε 6μηνιαία βάση. Το ποσοστό προμήθειας προς την Τράπεζα με τη χρήση καρτών Visa, MasterCard είναι 0,75%.

2. Τράπεζα Eurobank: Δωρεάν Εγκατάσταση Τερματικών POS Ethernet για τον 1ο χρόνο και προμήθεια 0,8 % με τη χρήση καρτών Visa, MasterCard και δυνατότητα επέκτασης της δωρεάν παροχής τερματικού μετά τον 1ο χρόνο συνεργασίας αν ο τζίρος υπερβαίνει τις 15.000€. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις η τιμολόγηση το 2ο χρόνο είναι για τα ενσύρματα τερματικά 9,25€ ανά μήνα (πλέον Φ.Π.Α.) και για τα ασύρματα 16€ ανά μήνα (πλέον Φ.Π.Α.).

3. Alpha Bank: Εγκατάσταση ενσύρματου τερματικού POS με εφάπαξ χρέωση 119€ (πλέον Φ.Π.Α) ή με μηνιαίο μίσθωμα 9,25€ (πλέον Φ.Π.Α.) με 12μηνη προκαταβολή και μετά το 1ο έτος 6μηνη καταβολή και προμήθεια 1,10% (Business), 1,60% με τη χρήση καρτών Visa, MasterCard.

4. Τράπεζα Πειραιώς: Εγκατάσταση ενσύρματου τερματικού POS με μηνιαίο κόστος 7,5€ πλέον Φ.Π.Α. είτε εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης 99€ πλέον Φ.Π.Α. και ασύρματου τερματικού POS με μηνιαίο κόστος 14€ πλέον Φ.Π.Α. είτε εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης 215€ πλέον Φ.Π.Α. Η προμήθεια της Τράπεζας ανά συναλλαγή με τη χρήση καρτών Visa, MasterCard ανέρχεται σε ποσοστό 1,00%.

5. Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα: Εγκατάσταση ενσύρματου τερματικού POS με μηνιαίο κόστος 8€ πλέον Φ.Π.Α. (σε περίπτωση τζίρου μέσω του τερματικού 12.000 το χρόνο, από το επόμενο έτος δωρεάν) και ασύρματου τερματικού POS με μηνιαίο κόστος 12€ πλέον Φ.Π.Α. (σε περίπτωση τζίρου μέσω του τερματικού 20.000 το χρόνο, από το επόμενο έτος δωρεάν). Η προμήθεια της Τράπεζας ανά συναλλαγή με τη χρήση καρτών Visa, MasterCard ανέρχεται σε ποσοστό 0,70%.

Όμιλος εταιρειών Viva: προτείνει για τη διαχείριση ηλεκτρονικών συναλλαγών: 1) την πληρωμή μέσω κινητών με 0% προμήθεια, 2) την εγκατάσταση Τερματικών POS με δωρεάν παροχή τερματικού POS S800 Ethernet (σταθερό ενσύρματο τερματικό με σύνδεση Ethernet γραμμής) για τον 1ο χρόνο, χωρίς συνδρομή και πάγιες χρεώσεις ανά συναλλαγή, με δυνατότητα επέκτασης της δωρεάν παροχής τερματικού μετά τον 1ο χρόνο συνεργασίας αν ο τζίρος συναλλαγών υπερβαίνει τις 15.000€. Η προμήθεια εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών Visa, MasterCard ανέρχεται σε ποσοστό 0,8%. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις το μηνιαίο κόστος μίσθωσης του τερματικού κατά το 2ο έτος θα ανέρχεται σε 8,99€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και γ) τη χρέωση καρτών μέσω του Free POS application.

  • Επίσης, ο φοροτεχνικός της Ο.Δ.Ε.Ε. κ. Ιάκωβος Γκούμας μας απέστειλε την κάτωθι ενημέρωση

Δημοσιεύτηκε στις 7 Ιουνίου ο Νόμος 4474/17 (Φ.Ε.Κ. 80 τ. Α΄/7.06.2017)  ο οποίος περιλαμβάνει Διάταξη που αφορά τον κλάδο των δικαστικών επιμελητών.

Συγκεκριμένα, από τον Νόμο 4446/16, άρθρο 69 παρ. 2, γνωρίζουμε ότι Δεν επιτρέπονται Λιανικές Πωλήσεις Αγαθών και Υπηρεσιών Αξίας Άνω τα 500 ευρώ, να γίνονται με Μετρητά.

Στον 4446/16 δεν υπήρχαν κυρώσεις ή χρηματικά πρόστιμα, όταν η πληρωμή άνω των 500 ευρώ γινόταν με μετρητά.

Με τον 4474/17 όμως και με εφαρμογή από Δημοσίευσης, η Συναλλαγή Με μετρητά για Λιανικές Πωλήσεις, άνω των 500 ευρώ επιφέρει Πρόστιμο 100 ευρώ, για κάθε πράξη.

 

  • Τέλος, μετά από παρέμβαση της Ομοσπονδίας μας σχετικά με το Εφάπαξ ο κύριος Γεώργιος Βαζίκας, τμηματάρχης της Δ΄ Διεύθυνσης του Γ΄ Τμήματος Απονομής Εφάπαξ του ΕΤΕΑΕΠ μας ενημέρωσε ότι η Εφάπαξ Παροχή για όσους ασφαλισμένους έχουν παραιτηθεί από το λειτούργημα από 1/9/2013 και εκείθεν (νέος τρόπος υπολογισμού) υπολογίζεται ως εξής:

Α) για χρόνο ασφάλισης μέχρι 31/12/2013 το ποσό δικαιούμενου εφάπαξ για κάθε έτος ασφάλισης (μέχρι και το έτος 2013) είναι 616,80€ 

- προκύπτει από την παρ. 4, άρθρ. 35, ν. 4387/2016 και την Υ.Α. Φ.80020/44136/Δ.15.747 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3455/26-10-2016), άρθρ. 4.

Πολλαπλασιάζουμε το μέσο μηνιαίο εισόδημα που ορίστηκε από την Υ.Α. στα 1.028,00€ επί τα έτη ασφάλισης (μέχρι 31/12/2013) χ 60%.  Έτσι για κάθε έτος ασφάλισης (μέχρι 31/12/2013) δίδεται το 60% των 1.028,00€ που είναι 616,80€

 

Β) Εάν οι ασφαλισμένοι έχουν χρόνο ασφάλισης από 1/1/2014 και εκείθεν για το έτος 2014 όπως και για το έτος 2015 δίδεται ως εφάπαξ παροχή η συσσωρευμένη αξία των εισφορών κάθε έτους και συγκεκριμένα οι πραγματικές εισφορές  που κατέβαλε κάθε ασφαλισμένος (σύνολο υποχρεωτικής και επιπλέον εισφοράς)

 - παρ. 4, άρθρ. 35, ν. 4387/2016, το με αρ. πρωτ. 22749/871/13-6-2017 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης.

Γ) για τη συσσωρευμένη αξία εισφορών έτους 2016 αναμένεται ο δείκτης ετήσιας μεταβολής μισθών από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.

 

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Μήτσης

 

Σημαντικά
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ POS - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2017
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο.Δ.Ε.Ε.
ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2017
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2017
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο.Δ.Ε.Ε.
 
Χρήσιμα Links
Euromed
Aρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
Ευρωπαϊκός δικαστικός άτλαντας
Συνθήκη Χάγης
Διεθνής Ένωση Δικαστικών Επιμελητών
Εθνικό Τυπογραφείο
Βουλή των Ελλήνων
Ευρωπαϊκή Ένωση
Kέντρα εξυπηρέτησης πολιτών
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
ΥΠΕΣΔΔΑ - Οδηγός του Πολίτη
Κόμβος ηλεκτρονικών διακυβερνητικών υπηρεσιών
Υπουργείο Δικαιοσύνης
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΜΕ ΧΑΡΤΗ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ
ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 
Απόφαση Ε.Φ.Κ.Α. για κατασκηνώσεις 2017
 
Αίτηση συμμετοχής για κατασκηνώσεις 2017
 
Φ.Ε.Κ. 1677 τ. Β΄16/5/2017 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
 
Φ.Ε.Κ. 1884 τ. Β΄30/5/2017 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ
 
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4387 / 2016 για την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης
 
Απόφαση 174/17 Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων
 
Φ.Ε.Κ. 74 Α΄/ 19.5.2017
 
Απόφαση 557/2017 Μονομελές Πρωτοδικείο Κέρκυρας
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
 
 Αρχείο
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Αναζητήστε Δικαστικούς Επιμελητές με βάση το όνομα, το νομό και το πρωτοδικείο

Όνομα:


Νομός:


Πρωτοδικείο:


DOWNLOADS
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΕΦΕΤΕΙΟ (ΦΕΚ 2899 τ.Β΄/30.12.15) (μέγεθος: 125 KB)
Φ.Ε.Κ. 1525 τ. Β΄21-7-2015 (μέγεθος: 114 KB)
Συγχώνευση Ειρηνοδικείων (μέγεθος: 276 KB)
Τροποποιήσεις του ν.4055 για τη δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής (μέγεθος: 107KB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 4.60 MB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 864KB)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (μέγεθος: 1.150 KB)
Γνωμοδότηση του Επίκουρου Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας κ. Απόστολου Σοφιαλίδη για το Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 119KB)
Διαβιβαστικό έγγραφο για τη Γνωμοδότηση του Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 44ΚΒ)
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (μέγεθος: 38KB)
Επιτόκια υπερημερίας (μέγεθος: 53,5 KB)
Υπεύθυνη Δήλωση (μέγεθος: 24,0 KB)
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΟΤΑ ΥΠΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ενημέρωση 05/11/2014) (μέγεθος: 347KB)
ΗΟΜΕ   |       |    design, development & hosting by NOMIKI BIBLIOTHIKI WEB SERVICES