ΑΙΤΗΣΗ & ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΤΠΔΕ 2016          Π.Δ. 59/Φ.Ε.Κ. 95Α΄/27.05.2016          ΠΟΛ. 1061/2016          ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 429/28-4-2016: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ          ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ          
ο»Ώ

ΙΣΗΓΟΡΙΑ : ΤΕΥΧΟΣ 46
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Κάνετε click εδώ για να βρείτε εύκολα και γρήγορα οποιαδήποτε διεύθυνση αναζητάτε στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΑΑ

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2015

Ενημέρωση

Το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. στη συνεδρίαση με αριθμ. 360/2015 της 30ης Ιουλίου 2015 αποφάσισε ομόφωνα για τις κεντρικές υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α., δηλ. τις Ενιαίες υπηρεσίες και τις Υπηρεσίες των Τομέων, να πραγματοποιείται υποδοχή του κοινού όλες τις εργάσιμες ημέρες πλην της ημέρας Πέμπτης, όπως ορίζεται με τη ΔΙΑΔΠ/Φ.Β. 10/24249 (ΦΕΚ β 1086 10.04.2012) Υπουργική απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί με την ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Β. 4/10019/22.04.14 (ΦΕΚ β 1013/23.04.2014).
Η ημερομηνία έναρξης της εν λόγω απόφασης ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2015.

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές


Στις 15/09/2015


Concise Note on the role of Bailiffs in Greece


Στις 25/08/2015


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δ.Ε. 2ΗΣ & 3ΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ


Στις 29/07/2015


Απόφαση ΑΔΑ: 70ΘΙΗ-ΦΗΝ


Στις 22/07/2015


Φ.Ε.Κ. 1525 τ. Β΄21-7-2015 - Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικων ποσών από μετατροπή ποινών


Στις 21/07/2015


Φ.Ε.Κ. 84 τ. Α΄- Λήξη τραπεζικής αργίας


Στις 20/07/2015


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δ.Ε. 1ΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Στις 16/07/2015


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δ.Ε. 1ΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ


Στις 16/07/2015, ανανεώθηκε την 16/07/2015


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2015

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

 

Σας παραθέτουμε τον αναλυτικό πίνακα των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού υποψηφίων Δικαστικών Επιμελητών της 22ας Μαΐου 2015.

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές


Στις 08/07/2015


ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας παραθέτουμε παρακάτω προς ενημέρωσή σας δύο εγκυκλίους των Υπουργείων Δικαιοσύνης-Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές


Στις 03/07/2015


Εισηγήσεις & παρατηρήσεις για την ολομέλεια της Ο.Δ.Ε.Ε.

Αθήνα, 1η Ιουλίου 2015

 

Εισηγήσεις και παρατηρήσεις για την ολομέλεια της ΟΔΕΕ

 

Σας παραθέτουμε παρακάτω τις εισηγήσεις και παρατηρήσεις των μελών της Εκτελεστικής Γραμματείας και των αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας σχετικά με την Ολομέλεια της Ομοσπονδίας που θα γίνει στις 11 Ιουλίου 2015 στο ξενοδοχείο Τιτάνια.

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές


Στις 01/07/2015


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2015

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2015

Μας εστάλη από τον Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών το ενημερωτικό δελτίο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων όσον αφορά το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του Ε.Τ.Α.Α. για το έτος 2015. Το σχετικό αρχείο θα το βρείτε αμέσως παρακάτω.

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές


Στις 19/06/2015


Το επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή στην Ελλάδα - Αναλυτικά στοιχεία


Στις 16/06/2015


Πίνακας συγκριτικών στοιχείων σε χώρες της Ε.Ε. για τους δικαστικούς επιμελητές


Στις 16/06/2015


ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ.Ε. 2015

Αθήνα, 25 Μαΐου 2015

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΗΣ 22ΑΣ ΜΑΙΟΥ 2015

Σας ενημερώνουμε ότι τα θέματα και τις απαντήσεις του διαγωνισμού υποψηφίων δικαστικών επιμελητών της 22ας Μαΐου 2015 μπορείτε να τα βρείτε στην αριστερή στήλη της ιστοσελίδας μας στο «ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ».

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές

 

 

 


Στις 25/05/2015, ανανεώθηκε την 25/05/2015


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ.Δ.Ε.-Τ.Π.Δ.Ε.

Αθήνα, 25 Μαΐου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ.Δ.Ε.-Τ.Π.Δ.Ε.

Το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ.Δ.Ε.-Τ.Π.Δ.Ε. μας απέστειλε την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τους Έλληνες Ανασφάλιστους Πολίτες. Αν οποιοσδήποτε δικαστικός επιμελητής βρίσκεται υπό καθεστώς Κοινωνικής Ανθρωπιστικής Κρίσης και δεν μπορεί να πληρώσει τις ασφαλιστικές του εισφορές στο Τ.Υ.Δ.Ε. μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. και να αιτηθεί Βιβλιάριο Ανασφάλιστου Πολίτη. Μπορείτε να ενημερωθείτε από τη σχετική υπουργική απόφαση αμέσως παρακάτω.

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές

 

 

 


Στις 25/05/2015, ανανεώθηκε την 26/05/2015


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αθήνα, 30 Απριλίου 2015

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Όπως μας ενημέρωσε το Τ.Υ.Δ.Ε. η ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του νόμου 4321/21-03-2015 (οφειλές προς ταμεία) παρατείνεται έως και τις 02-06-2015 σύμφωνα με το άρθρο 19 του Φ.Ε.Κ. 44 τ. Α΄ 29-04-2015.

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές


Στις 30/04/2015


Ενημερωτική επιστολή προς Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. για Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε.


Στις 23/04/2015, ανανεώθηκε την 23/04/2015


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015

 

Πληροφοριακό έντυπο για την επίδοση δικογράφων σε κατοίκους της αλλοδαπής

 

Σας παραθέτουμε αμέσως παρακάτω προς ενημέρωσή σας πληροφορίες που αφορούν επιδόσεις δικογράφων σε κατοίκους της αλλοδαπής.

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές


Στις 31/03/2015


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Με το νόμο υπ’ αριθμ. 4321 (Φ.Ε.Κ. 32 τεύχος Α΄/21-3-2015) Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας αντιμετωπίζονται ζητήματα: «ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» (άρθρα 1-27) και «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ» (άρθρα 28-35).

Το ανωτέρω Φ.Ε.Κ. θα το βρείτε αμέσως παρακάτω.

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές


Στις 23/03/2015


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ.Δ.Ε.-Τ.Π.Δ.Ε. - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2014

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μπορείτε να βρείτε αμέσως παρακάτω το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ το οποίο μας εστάλη από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Υ.Δ.Ε. – Τ.Π.Δ.Ε. και αφορά τον έλεγχο της ασφαλιστικής ικανότητας.

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές


Στις 11/03/2015


ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Τ.Υ.Δ.Ε. - Τ.Π.Δ.Ε.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2015

Δημιουργία ιστοσελίδας Τ.Υ.Δ.Ε. – Τ.Π.Δ.Ε.

 

Ύστερα από σχετική ενημέρωση των Τομέων Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών και Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι έχει εγκατασταθεί η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα - ιστοσελίδα - του Τ.Υ.Δ.Ε. και Τ.Π.Δ.Ε.: tyde-tpde.gr. Είναι μία πλήρης ανανεωμένη και άρτια ιστοσελίδα, η οποία ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σε αυτήν όλος ο νομικός κόσμος της χώρας, μπορεί να ενημερώνεται για τις λειτουργίες και τις εφαρμογές των δύο Τομέων και δε χρειάζεται πλέον τα μέλη-οι ασφαλισμένοι μας-  να ταλαιπωρούνται με τηλεφωνικές επικοινωνίες. Παράλληλα το Τ.Υ.Δ.Ε. μας κοινοποίησε έγγραφο του ΕΟΠΥΥ που αφορά την πιστοποίηση ασφαλιστικής ικανότητας μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ. Το σχετικό έγγραφο μπορείτε να το βρείτε αμέσως παρακάτω.

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές


Στις 04/03/2015


22ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ-ΜΑΔΡΙΤΗ 2015

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015

22o  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

 ΜΑΔΡΙΤΗ 2 – 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τον προσεχή Ιούνιο θα διεξαχθεί στη Μαδρίτη το 22ο Παγκόσμιο Συνέδριο της ΔΕΔΕ. Αναλυτικές πληροφορίες (πρόγραμμα, διαμονή, εκδρομές, δελτίο συμμετοχής) θα βρείτε στα αρχεία που ακολουθούν.

Θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε ότι η μεταφορά και η διαμονή στη Μαδρίτη θα διευθετηθούν από τον κάθε ενδιαφερόμενο προσωπικά. Πιο συγκεκριμένα για τη διαμονή παρατίθενται τέσσερα ξενοδοχεία με διαφορετική τιμολόγηση το καθένα. Θα πρέπει να επιλέξετε αυτό που σας αρμόζει και να επικοινωνήσετε με το τουριστικό γραφείο που διοργανώνει το συνέδριο (πληροφορίες επισυνάπτονται στο αρχείο με τη λίστα των ξενοδοχείων). Τις εκδρομές θα τις επιλέξετε και θα τις κλείσετε με την άφιξη σας στον τόπο του συνεδρίου όπως αναφέρεται και στο πρόγραμμα. Το δελτίο συμμετοχής θα πρέπει να το συμπληρώσετε και να στο στείλετε με email ή με φαξ στην Ομοσπονδία (email: epimelites@odee.gr, φαξ: 210.33.06.109.) το αργότερο μέχρι τις 20 Απριλίου 2015. Τα χρήματα της συμμετοχής σας καθώς και αυτά της εκδρομής που αναφέρεται στο δελτίο συμμετοχής θα πρέπει να τα στείλετε στην Ομοσπονδία. Για περισσότερες λεπτομέρειες ή για οποιαδήποτε απορία σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία της Ομοσπονδίας στα τηλέφωνα: 210.33.07.127-8. 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές

 

 

 


Στις 19/02/2015, ανανεώθηκε την 19/02/2015


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ Τ.Υ.Δ.Ε. - ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2015

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Υ.Δ.Ε.

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – Φ.Α.Υ.

 

Μετά τον Ψηφιακό Άτλαντα, του οποίου η εφαρμογή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και την πιστοποίηση των Προέδρων των Συλλόγων Δικαστικών Επιμελητών ως τοπικών χρηστών μεταβολών ασφαλιστικής ικανότητας, έρχονται οι νέες ψηφιακές δομές της Υγείας.

Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού ξεκίνησαν σε πλήρη λειτουργία το νέο ψηφιακό Φάκελο Ασφάλισης Υγείας, των Ελλήνων πολιτών. 

Πληροφορίες, οδηγίες χρήσεως και η χρησιμότητα του νέου Φ.Α.Υ. αναλύονται στο αρχείο που θα βρείτε αμέσως παρακάτω.

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές

 

 


Στις 16/02/2015


ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ <ΑΤΛΑΣ> ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Από τις  29 Δεκεμβρίου 2014, ξεκίνησε η παραγωγική λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ασφάλισης – Ασφαλιστικής Ικανότητας «ΑΤΛΑΣ». Οι ασφαλισμένοι όλων των Ταμείων, εκτός του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ και του ΝΑΤ, μπορούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση WWW.ATLAS.GOV.GR, να ελέγχουν ONLINE και να εκτυπώνουν τα ένσημα των τελευταίων 21 ετών. Η πρόσβαση γίνεται με τη χρήση των κωδικών του ΤΑΧΙS της ΓΓΠΣ και απαιτείται η γνώση του ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν θυμάται τον ΑΜΚΑ του μπορεί να τον βρει στη σελίδα <Έχω ΑΜΚΑ;> . Σημειωτέον ότι από τις αρχές του Καλοκαιριού (2014) έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του Εθνικού Μητρώου Εθνικής Περίθαλψης και μπήκε  τέλος στην ταλαιπωρία των ασφαλισμένων, αφού πλέον ενημερώνονται άμεσα οι Πάροχοι Υγείας (νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, γιατροί κ.λπ.), για κάθε μεταβολή της ασφαλιστικής ικανότητας όλων των πολιτών και παράλληλα καταργήθηκε η θεώρηση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων.

Το Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» είναι ένα εξαιρετικά σύγχρονο ολοκληρωμένο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης –φτιαγμένο από την Η.ΔΙ.ΚΑ. σε συνεργασία με το Υπουργείο  Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης- που συγκεντρώνει την Ασφαλιστική Ιστορία και την Ασφαλιστική Ικανότητα για όλους τους ασφαλισμένους της χώρας. Ειδικότερα, με το «ΑΤΛΑΣ»:

·         Συγκροτείται το Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων στο οποίο καταγράφονται τόσο οι άμεσα όσο και οι έμμεσα ασφαλισμένοι.

·         Συγκεντρώνεται για πρώτη φορά η ασφαλιστική ιστορία ανά ασφαλισμένο δημιουργώντας έτσι τον Ψηφιακό Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης (ηλεκτρονικό ασφαλιστικό βιογραφικό).

·         Συγκροτείται το Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων περίθαλψης.

·          Ψηφιοποιείται και μηχανογραφείται όλο το κανονιστικό πλαίσιο της θεμελίωσης και απονομής συντάξεων.

Αυτή η προσπάθεια δίχως άλλο, είναι μια σημαντική μεταρρύθμιση!

                                       

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΥΔΕ -ΤΠΔΕ

 


Στις 08/01/2015


ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΡΙΖΑ

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2014

Συνάντηση Δικαστικών Επιμελητών με ΣΥΡΙΖΑ

 

Ύστερα από πρόσκληση της Επιτροπής Ελέγχου Κοινοβουλευτικού Έργου (ΕΕΚΕ) Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ο Πρόεδρος και μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας, Πρόεδροι Συλλόγων και μέλη των Δ.Σ. είχαν συνάντηση εργασίας για θέματα που αφορούν τον κλάδο των δικαστικών επιμελητών.

Η συνάντηση έγινε το Σάββατο 13-12-2014 σε αίθουσα της Βουλής των Ελλήνων και συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν όλο το φάσμα της δραστηριότητας των δικαστικών επιμελητών και τέθηκαν προβληματισμοί για πολλά θέματά μας καθώς και των τροποποιήσεων του Κ.Πολ.Δ.

Εκ μέρους του Σύριζα ήταν παρόντες οι βουλευτές Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Θόδωρος Δρίτσας καθώς και η Συντονίστρια του τμήματος Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ δικηγόρος Δανάη Κολτσίδα.

Η συζήτηση υπήρξε εποικοδομητική και οι παρατηρήσεις μας κατεγράφησαν πιστεύουμε, με θετικό πρόσημο από την πιο πάνω επιτροπή.

Τις προηγούμενες ημέρες είχε προηγηθεί συνάντησή μας και με την Κοινοβουλευτική εκπρόσωπο των ΑΝΕΛ βουλευτή κ. Χρυσοβελώνη.

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές


Στις 16/12/2014


ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡ. 2 ΑΡΘΡΟΥ 139 Κ.Δ.Ε.

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014

 

Στα πλαίσια του Συντάγματος η εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών

 

Σε ερώτημα της Ομοσπονδίας μας προς νομικό επιστήμονα, αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής απόφασης, λάβαμε την απάντηση που μπορείτε να διαβάσετε αμέσως παρακάτω.

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές


Στις 05/12/2014


Ασφαλιστικές εισφορές ΤΑΝ- ΤΥΔΕ-ΤΠΔΕ έτους 2014

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2014

Ασφαλιστικές εισφορές ΤΑΝ - ΤΥΔΕ – ΤΠΔΕ έτους 2014

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκαν από το Ε.Τ.Α.Α. οι ασφαλιστικές εισφορές έτους 2014 για τους Τομείς Ασφάλισης Νομικών, Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών και Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών. Τα σχετικά κείμενα θα τα βρείτε στο αριστερό μέρος της ιστοσελίδας μας, στο σύνδεσμο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ και κατόπιν στους αντίστοιχους τομείς.

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές

 

 


Στις 04/12/2014, ανανεώθηκε την 05/12/2014


Προτεινόμενες τροποποιήσεις Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2014

Προτεινόμενες τροποποιήσεις του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών

Κατατέθηκαν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης – Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από την Ο.Δ.Ε.Ε. τροποποιήσεις που αφορούν τον Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών. Το σχετικό έγγραφο θα το βρείτε αμέσως παρακάτω.

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές

 


Στις 04/12/2014


Ενημέρωση για τη ρύθμιση των 100 δόσεων στα ασφαλιστικά ταμεία

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2014

Θέμα: Ενημέρωση για τη ρύθμιση των 100 δόσεων στα ασφαλιστικά ταμεία

 

Σας ενημερώνουμε για τη διαδικασία ρύθμισης των 100 δόσεων, με βάση την ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας την οποία και σας δημοσιεύουμε αμέσως παρακάτω.

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές

 


Στις 11/11/2014


ΝΕΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2014

Άδειες δακτυλίου

Σας ενημερώνουμε ότι έχει παραληφθεί σημαντικός αριθμός αδειών δακτυλίου ύστερα από αιτήσεις προς την Ο.Δ.Ε.Ε. Δικαστικών Επιμελητών Πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιά.

Επειδή υπάρχει δυνατότητα να καλυφθεί με άδειες το σύνολο των δικαστικών επιμελητών των πιο πάνω Πρωτοδικείων, καλείσθε όσοι δεν έχετε υποβάλλει αίτηση να προσκομίσετε τα σχετικά δικαιολογητικά το συντομότερο στα γραφεία της Ομοσπονδίας.

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές


Στις 05/11/2014


ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο.Δ.Ε.Ε.-ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2014

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο.Δ.Ε.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι θα βρείτε παρακάτω τις εισηγήσεις των κ.κ. Πρεκετέ Ευθύμιου και Χαλκιαδάκη Ιωάννη οι οποίες περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της έκτακτης γενικής συνέλευσης των αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας που θα γίνει το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014 στα γραφεία της, οδός Καρόλου αρ. 28 104.37 Αθήνα και ώρα 10.00 π.μ.

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές

 

 

 


Στις 16/10/2014, ανανεώθηκε την 17/10/2014


ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ


Στις 16/10/2014


ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΑΣ Κ.Λ.Π.


Στις 22/09/2014, ανανεώθηκε την 22/09/2014


ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.


Στις 22/09/2014


ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2014 - ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014

 

Πρόγραμμα σεμιναρίων επιτυχόντων Δικαστικών Επιμελητών

 Τμήμα Θεσσαλονίκης

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα σεμινάρια για τους επιτυχόντες δικαστικούς επιμελητές του τμήματος Θεσσαλονίκης που ξεκινούν σήμερα θα λάβουν χώρα για την πρώτη περίοδο στο Αμφιθέατρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης: οδός Τσιμισκή 103 (θέση Διαγώνιος – είσοδος από οδό Ισαύρων 3). Πιο αναλυτικά τις τρεις πρώτες ημέρες – 21, 22 και 23 Ιουλίου 2014 θα διδάξουν οι αντιπρόσωποι της Ομοσπονδίας κ.κ. Σιδηρόπουλος Βασίλειος και Χρυσομάλλου Αναστάσιος. Στις 24 και 25 Ιουλίου θα διδαχθεί το μάθημα του Ποινικού Δικαίου από τον καθηγητή κ. Γεώργιο Νούσκαλη.

Το πρόγραμμα θα αναρτηθεί αναλυτικά έως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές


Στις 21/07/2014


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Δ.Ε - ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2014

 

Σεμινάρια επιτυχόντων Δικαστικών Επιμελητών έτους 2014 – Τμήμα Αθηνών

 

Σας ενημερώνουμε ότι θα βρείτε παρακάτω το αρχείο με το αναλυτικό πρόγραμμα των σεμιναρίων επιτυχόντων Δικαστικών Επιμελητών για το τμήμα Αθηνών.

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές


Στις 18/07/2014


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο παρακάτω αρχείο θα βρείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα του διαγωνισμού των υποψηφίων δικαστικών επιμελητών της 30ης Μαΐου 2014.

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές

 


Στις 11/07/2014, ανανεώθηκε την 15/07/2014


ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Τ.Π.Δ.Ε. 2014

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2014

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Τ.Π.Δ.Ε.

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., εγκρίθηκε το κατασκηνωτικό πρόγραμμα έτους 2014 και από την Τρίτη 10 Ιουνίου, τα μέλη μας μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στα γραφεία του Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών στην οδό Ηπείρου 64 – Αθήνα, προκειμένου να λάβουν μέρος στις κατασκηνωτικές περιόδους του Ταμείου.

Το έντυπο της αίτησης καθώς και τη λίστα με τις κατασκηνώσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα τα βρείτε στην αριστερή στήλη της ιστοσελίδας μας στο σύνδεσμο: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ.

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές


Στις 10/06/2014


Θέματα & απαντήσεις διαγωνισμού 2014

Θέματα & απαντήσεις διαγωνισμού 2014 ...περισσότερα


Στις 02/06/2014, ανανεώθηκε την 14-06-161922


Απάντηση Ο.Δ.Ε.Ε. στην επιστολή του Ε.Τ.Ε.Α.

Αθήνα, 30 Μαίου 2014

Σας ενημερώνουμε ότι θα βρείτε αμέσως παρακάτω το έγγραφο της Ο.Δ.Ε.Ε. που στάλθηκε στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών επίδοσης σε δικαστικούς επιμελητές δικογράφων και εξωδίκων εγγράφων από το Ε.Τ.Ε.Α.

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές


Στις 30/05/2014


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

Αθήνα, 7 Μαΐου 2014

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την ταυτοποίηση σας (μετά από αυτοπρόσωπη επίσκεψη)  στα ΚΕΠ δεν είναι πλέον απαραίτητο να σας χορηγηθεί κάποιο σχετικό αποδεικτικό. Η υπηρεσία ενημερώνεται αυτόματα από το σύστημα για την ταυτοποίησή σας.

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές


Στις 07/05/2014


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΡΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Αθήνα, 6 Μαΐου 2014

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΡΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

 

Η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας διοργανώνει το Διαρκές Συμβούλιο της Διεθνούς Ένωσης Δικαστικών Επιμελητών Ευρώπης – Αμερικής που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης στις 5 και 6 Ιουνίου 2014 στο Ξενοδοχείο APOLLONIA Beach Resort & Spa.

Θα βρείτε αμέσως παρακάτω συνημμένα αρχεία σχετικά με το πρόγραμμα και την ημερήσια διάταξη του συνεδρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη γραμματεία της ΟΔΕΕ στα τηλέφωνα: 210.33.07.127-8.

 

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές


Στις 06/05/2014


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ-ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αθήνα, 11 Απριλίου 2014

Πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπογραφών

 

Στην πρώτη ενημέρωση που σας είχαμε στείλει σχετικά με τα δικαιολογητικά που χρειάζεται ένας συνάδελφος για να πιστοποιηθεί ήταν και επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας από ΚΕΠ.

Από 27 Μαρτίου 2014 καταργήθηκε η επικύρωση της ταυτότητας και αρκεί μόνο μία απλή φωτοτυπία αυτής η οποία πρέπει να είναι ευδιάκριτη.

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές


Στις 11/04/2014


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

Αθήνα, 10 Απριλίου 2014

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Για οφειλές του Δημοσίου προς δικαστικούς επιμελητές

 

Σε χθεσινή μας συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό για τις πιστώσεις, ετέθησαν σε όλη τους τη διάσταση τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τις οφειλές του Δημοσίου προς τους δικαστικούς επιμελητές με τη διαδικασία του ΚΕΔΕ. Από τη συνάντησή μας με τον Υπουργό κρατάμε:

·         Την αναγνώριση από τον Υπουργό ότι «όταν το Δημόσιο οφείλει, πρέπει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του»

·         Την προώθηση της πρότασής μας για τη λύση του προβλήματος με νομοθετική ρύθμιση που προτείναμε

·         Τη δέσμευσή του για εκταμίευση ποσού, για την πληρωμή των οφειλών

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές


Στις 10/04/2014


ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΡΓΙΕΣ ΠΑΣΧΑ & ΕΚΛΟΓΕΣ

Αθήνα, 9 Απριλίου 2014

 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΡΓΙΕΣ ΠΑΣΧΑ & ΕΚΛΟΓΕΣ

 

Σε συνέχεια της χθεσινής μας ενημέρωσης για την απαγόρευση εκτελέσεων κατά το διάστημα των εορτών του Πάσχα και των εκλογών υπενθυμίζουμε και την απαγόρευση αφαίρεσης κινητού σύμφωνα με το άρθρο 941 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ:

«Αν υπάρχει υποχρέωση να παραδοθεί ή να αποδοθεί ορισμένο κινητό πράγμα ή ποσότητα από ορισμένα κινητά πράγματα, ο δικαστικός επιμελητής αφαιρεί από εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση το πράγμα ή την ποσότητα των πραγμάτων που οφείλεται και τα παραδίδει σε εκείνον προς όφελος του οποίου γίνεται η εκτέλεση. Η παρ. 5 του άρθρου 943 εφαρμόζεται και στην αναγκαστική εκτέλεση για αφαίρεση κινητού.»

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές


Στις 09/04/2014


ΠΟΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013

Αθήνα, 9 Απριλίου 2014

 

ΠΟΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013

 

 

Με συντονισμένες ενέργειες της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας και Δικηγορικών Συλλόγων προβλέφθηκε, δια του υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ12Α 1054299 ΕΞ/26-03-2014 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων/Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας/Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος, η δυνατότητα τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών, που καταβλήθηκαν από ελεύθερους επαγγελματίες, ήτοι και τους Δικαστικούς Επιμελητές, έως 31-03-2014 και αφορούν στη χρήση 2013, να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης 2013.

Σε συνέχεια του ανωτέρω εγγράφου, η Διεύθυνση Βιβλίων και Στοιχείων, με δικό της έγγραφο, θα υποδείξει τον τρόπο λογιστικής απεικόνισης της σχετικής εγγραφής στα βιβλία των ελευθέρων επαγγελματιών.

Επειδή κατά το χρόνο έκδοσης του ανωτέρω εγγράφου δεν είχε χορηγηθεί ακόμη από το Ε.Τ.Α.Α. η παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών μας εισφορών θα επανέλθουμε, ώστε η ανωτέρω δυνατότητα να αφορά και στις ασφαλιστικές εισφορές, που θα καταβληθούν έως 31-5-2014.

Το έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων κοινοποιήθηκε από την Ο.Δ.Ε.Ε. αυτούσιο στους Συλλόγους.

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές


Στις 09/04/2014


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΡΓΙΕΣ ΠΑΣΧΑ & ΕΚΛΟΓΕΣ

Αθήνα, 8 Απριλίου 2014

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι λόγω Πάσχα και εκλογών:

 

1.    Αναγκαστική εκτέλεση για απόδοση ακινήτου δεν επιτρέπεται να γίνει κατά το διάστημα από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή του Θωμά και την προηγούμενη και την επομένη εβδομάδα των εκλογών για την ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για επαναληπτικές εκλογές και μόνο για τις περιφέρειες που διεξάγονται τέτοιες.

 

2.    Ο πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει την προηγουμένη και την επομένη Τετάρτη της ημέρας των εκλογών για την ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για επαναληπτικές εκλογές και μόνο για τις περιφέρειες που διεξάγονται τέτοιες.

 

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές


Στις 08/04/2014


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΑΝ ΓΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Αθήνα, 3 Απριλίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑΝ ΓΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε για την με αριθμ. 423/2-4-2014 εγκύκλιο του Τομέα Ασφάλισης Νομικών που αφορά την αλλαγή στην εκτύπωση του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων.

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές

 

 

 


Στις 03/04/2014, ανανεώθηκε την 03/04/2014


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

Αθήνα, 2 Απριλίου 2014

 

 

Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικαστικών επιμελητών 2014

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε η προκήρυξη για το διαγωνισμό των υποψηφίων δικαστικών επιμελητών έτους 2014 στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας μας στην αριστερή στήλη και συγκεκριμένα στο ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ.

 

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές


Στις 02/04/2014


ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Αθήνα, 1 Απριλίου 2014

 

Αλλαγές από το Πολυνομοσχέδιο

 

Μετά την ψήφιση από την  Βουλή του Πολυνομοσχεδίου προκύπτουν αλλαγές στον ΚΦΕ  

1. Η παρακράτηση με βάσει τις Νέες διατάξεις θα γίνεται για αμοιβές άνω των  300 ευρώ .

Λόγω της μη δημοσίευσης ακόμα του Νόμου, δεν γνωρίζουμε την ημερομηνία εφαρμογής του δηλαδή αν θα είναι από 1/4 /14 ή από 1/1/14.

Σήμερα λοιπόν, αυτό που είναι ασφαλές, είναι ότι παρακράτηση από 1/4/14 υφίσταται για αμοιβές άνω των 300 ευρώ.

Για τις παρακρατήσεις που ήδη έχουν γίνει, η άποψη του λογιστή της Ομοσπονδίας είναι τα στοιχεία που έχουν ήδη εκδοθεί να παραμείνουν ως έχουν και να αποδοθούν οι Φόροι που έχουν παρακρατηθεί.

2. Η ημερομηνία καταβολής των Παρακρατούμενων Φόρων του Ιανουαρίου με ημερομηνία λήξης 31/3, παρατάθηκε έως 30/4.

3. Δεν υφίσταται Παρακράτηση 20% , για τις Αμοιβές Δικαιωμάτων στα Νομικά Πρόσωπα.

4. Παραμένει η διάταξη της Φορολογίας των Δικαιωμάτων των Φυσικών Προσώπων η οποία εξαντλείται με το 20%.

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές

 


Στις 01/04/2014, ανανεώθηκε την 01/04/2014


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2014

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

 

Σύμφωνα με την από 20-2-2014 απόφαση του Ε.Τ.Α.Α., η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους τομείς του Τ.Α.Ν. (Ταμείο Νομικών, Τ.Υ.Δ.Ε. Τ.Π.Δ.Ε.) έτους 2013 και, αντιστοίχως,  παράδοσης των ασφαλιστικών βιβλιαρίων παρατείνεται έως τις 31-3-2014.

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές


Στις 21/02/2014


ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2014

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

 

Η αποστολή των Ασφαλιστικών Βιβλιαρίων απ’ τα μέλη των Συλλόγων, εκτός Πρωτοδικείου Αθηνών-Πειραιώς, θα γίνεται μόνο με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Τομέα.

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές


Στις 20/02/2014


ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Τομέας Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών μας ενημέρωσε ότι αύριο Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 θα κυκλοφορήσουν και θα υπάρχουν ένσημα στο Κεντρικό Ταχυδρομείο Αθηνών (Αιόλου 100) από τις 12.00 η ώρα και μετά.

Μεγάλη ποσότητα επίσης ενσήμων θα αποσταλεί αμέσως και στα περιφερειακά Πρωτοδικεία.

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές

 


Στις 19/02/2014


ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΣΦ. ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε ΑΠΟ 15/02/14 ΣΤΙΣ 15/03/14 ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΝΣΗΜΩΝ

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2014

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ 15/02/14 ΣΤΙΣ 15/-3/2014 ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΝΣΗΜΩΝ

Επικυρώθηκε από το Ε.Τ.Α.Α. στις 13/02/2014 η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών των δικαστικών επιμελητών από 15/02/2015 στις 15/03/2014 λόγω έλλειψης ενσήμων.

Οι δικαστικοί επιμελητές μπορούν εκτός από την επικόλληση ενσήμων στο βιβλιάριό τους να αποδώσουν τις εισφορές τους και με χρηματική καταβολή στην τράπεζα στην περίπτωση εκείνη που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προμήθειας των ενσήμων μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία.

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές

 

 


Στις 14/02/2014, ανανεώθηκε την 14/02/2014


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ 15/02/14 ΣΤΙΣ 15/03/14 ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΝΣΗΜΩΝ

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ 15/02/2014 ΣΤΙΣ 15/03/2014

ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΝΣΗΜΩΝ

 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τομέα Νομικών του Ε.Τ.Α.Α. ομοφώνως μετά από την σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου διευθυντή Οικονομικού του Ε.Τ.Α.Α., εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Τ.Α.Α.:

α) την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών των δικαστικών επιμελητών από 15/02/2014 στις 15/03/2014 λόγω έλλειψης ενσήμων για το λόγο ότι η καθυστέρηση της μη έγκρισης προϋπολογισμού του Ε.Τ.Α.Α. από το αρμόδιο υπουργείο, καθιστά αδύνατη τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ενσήμων

β) την απευθείας ανάθεση προμήθειας ενσήμων μέχρι του ποσού που υπολείπεται και δη ποσού 14.540,03 ευρώ και

γ) οι δικαστικοί επιμελητές να μπορούν εκτός από την επικόλληση ενσήμων στο βιβλιάριο τους να αποδώσουν τις εισφορές τους και με χρηματική καταβολή στην τράπεζα στην περίπτωση εκείνη που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προμήθειας των ενσήμων μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία.

Η απόφαση είναι άμεσης επικύρωσης από το Ε.Τ.Α.Α.

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές


Στις 11/02/2014


ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2014

 

-          Συνάντηση Επιστημονικών Φορέων

-          Συνάντηση των φορέων με κόμματα της Βουλής και της Κυβέρνησης

Σε ανοιχτή σύσκεψη των Φορέων Επιστημόνων Ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ και των εκπρόσωπων μας στο ΔΣ του ΕΤΑΑ και στις Διοικούσες των Τομέων, συζητήθηκαν τα θέματα:

1.       Της γενικότερης δραματικής κατάστασης των Κλάδων του ΕΤΑΑ και των ασφαλισμένων του και το αναποτελεσματικό πλαίσιο ρυθμίσεων και διευκολύνσεων των οφειλών ασφαλισμένων

2.       Της εξαίρεσης του ΕΤΑΑ από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ) και τη μη αποστολή από το ΕΤΑΑ βεβαιώσεων οφειλής στο ΚΕΑΟ, μέχρι την ενημέρωση των κομμάτων και της Κυβέρνησης

3.       Της καθυστέρησης έκδοσης της ΥΑ του Κλάδου προνοιακών παροχών, την κάλυψη της ανεργίας των επιστημόνων και την υγειονομική κάλυψη όλων των ασφαλισμένων (χωρίς εξαιρέσεις)

4.       Θέματα συντονισμού κοινών δράσεων και συγκρότηση διεπιστημονικής επιτροπής αντιμετώπισης των θεμάτων και εξέταση του απαρχαιωμένου και αντικρουόμενου νομοθετικού πλαισίου

Οι Πρόεδροι των Φορέων επιστημόνων θα επιδιώξουν την ενημέρωση των κομμάτων της Βουλής και της Κυβέρνησης για την προώθηση νομοθετικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των παραπάνω θεμάτων και την αυτοδιαχείριση του ΕΤΑΑ.

Η επιτροπή θα συνεδριάζει τακτικά για την αντιμετώπιση ασφαλιστικών θεμάτων και τον καθορισμό της κοινής στάσης των εκπροσώπων των Φορέων στο ΔΣ και τις Διοικούσες Επιτροπές Τομέων του ΕΤΑΑ.

Οι Πρόεδροι των Φορέων

Χ. Σπίρτζης, Πρόεδρος ΤΕΕ

Ι. Αδαμόπουλος, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Μ. Βλασταράκης, Πρόεδρος Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου

Γ. Πατούλης, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Α. Κατσίκης, Πρόεδρος Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας

Κ. Θεοδοσιάδης, Πρόεδρος Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου

Κ. Βλαχάκης, Πρόεδρος Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών

Ε. Πρεκετές, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας

 

Για τα πιο πάνω ζητήματα – και όχι μόνο – οι επιστημονικοί φορείς θα συναντηθούν στις 7-2-2014, 10-2-2014 και 11-2-2014 με εκπροσώπους και βουλευτές των κομμάτων και της κυβέρνησης, αρμοδίων για ασφαλιστικά θέματα.

Το αντικείμενο της συνάντησης θα είναι γενικότερα ασφαλιστικά θέματα των ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ και ειδικότερα το θέμα της διάταξης για τη διαβίβαση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ασφαλιστικών εισφορών του ΕΤΑΑ στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ - άρθρο 101 του Ν. 4172/ 2013).

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές

 

 

 


Στις 06/02/2014, ανανεώθηκε την 06/02/2014


ΜΟΡΦΗ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2014

 

Μορφή υποσημείωσης στις εκθέσεις

 

Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της χθεσινής ενημέρωσής μας σχετικά με την επίτευξη ενός εκ των στόχων μας από την Ο.Δ.Ε.Ε. και ύστερα από διευκρινιστικές επαφές με παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών, σας προτείνουμε τη μορφή που πρέπει να έχει η υποσημείωση. Να προσεχθεί ιδιαιτέρως η υποσημείωση που σας αναφέρουμε πιο κάτω η οποία και πρέπει να τίθεται πριν τις υπογραφές.

Η Ο.Δ.Ε.Ε. παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις για την υλοποίηση των στόχων μας σε όλα τα επίπεδα και θα έχετε συνεχή ενημέρωση.

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές


Στις 23/01/2014


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2014

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε το Φ.Ε.Κ. 3418 τ. Β΄/ 31-12-2013 όπου καθορίζονται οι οργανικές θέσεις των Δικαστικών Επιμελητών. Το Φύλλο της Κυβέρνησης θα το βρείτε στην αριστερή στήλη της σελίδας μας στα ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – Οργανικές θέσεις.

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές


Στις 14/01/2014


Έναρξη λειτουργίας νέων κτηματολογικών γραφείων

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2014

 

Έναρξη λειτουργίας νέων κτηματολογικών γραφείων

 

Η εταιρεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. μας ενημέρωσε ότι ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του θεσμού του Κτηματολογίου  για τα ακίνητα των περιοχών του Δήμου Γαλατσίου της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, του Δήμου Ν. Ιωνίας της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών και του Δήμου Ν. Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών ορίστηκε η 13η Ιανουαρίου 2014.

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές

 


Στις 10/01/2014


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2014

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Με το νόμο υπ’ αριθμ. 4224 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 288/31-12-2013)

α) απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί ακινήτων οφειλετών που χρησιμεύουν ως κύρια κατοικία τους εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο και β) τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

Τα σχετικά άρθρα του νόμου αυτού σας τα δημοσιεύουμε αυτούσια στο παρακάτω κείμενο.

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές


Στις 09/01/2014


ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2013

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Ο Τομέας Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών του Ε.Τ.Α.Α. μας ενημέρωσε για τις ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2013. Το σχετικό αρχείο θα το βρείτε αμέσως παρακάτω.

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές


Στις 27/12/2013


ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι από τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α. έχουν ανακοινωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2013 τις οποίες μπορείτε να δείτε αναλυτικά στο παρακάτω download.

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές

 

 

 


Στις 20/12/2013, ανανεώθηκε την 20/12/2013


Έναρξη λειτουργίας νέου κτηματολογικού γραφείου

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2013

 

Έναρξη λειτουργίας νέου κτηματολογικού γραφείου

 

Η εταιρεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. μας ενημέρωσε ότι ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του θεσμού του Κτηματολογίου  για τα ακίνητα της περιοχής του Τοπικού Διαμερίσματος Πύργου του Δήμου Πύργου, του Νομού Ηλείας, νυν Δημοτικής Κοινότητας Πύργου της Δημοτικής Ενότητας Πύργου του Δήμου Πύργου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου ορίστηκε η 12η Δεκεμβρίου 2013.

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές


Στις 03/12/2013


Ανάρτηση προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2013

 

Ανάρτηση προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων

 

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 565/12/15.10.2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε., ως ημερομηνία έναρξης της ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων για τα ακίνητα των περιοχών:

 α) του Δήμου Πειραιώς της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής και της Δημοτικής Κοινότητας Σαμίων της Δημοτικής Ενότητας Βαθέος του Δήμου Σάμου της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,

και

β) των Δήμων Περιστερίου, Αιγάλεω και Αγίας Βαρβάρας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής

ορίσθηκε η 13η Νοεμβρίου 2013.

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές


Στις 12/11/2013


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε. ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

 

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2013

 

Συμμετοχή της Ο.Δ.Ε.Ε. στη Γενική απεργία της 6ης Νοεμβρίου 2013

 

 

Η Ο.Δ.Ε.Ε. συμμετέχει στη Γενική απεργία που πραγματοποιούν από κοινού ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2013.

 

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές

 


Στις 04/11/2013


ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2013

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.

 

Σας ενημερώνουμε ότι από 29.10.2013 στις περιοχές των Δήμων Ευόσμου και Ωραιοκάστρου του Νομού Θεσσαλονίκης και από 31.10.2013 στις περιοχές των Δήμων Ελευθερίου – Κορδελιού, Αμπελοκήπων, Μενεμένης και του πρώην Δημοτικού Διαμερίσματος Ιωνίας (Τοπικών Διαμερισμάτων Νέας Ιωνίας και Διαβατών) του Δήμου Εχεδώρου του Νομού Θεσσαλονίκης ισχύει ο θεσμός του Κτηματολογίου.

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές


Στις 25/10/2013


Ενημέρωση από Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2013

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.

 

Με την 55184/4-10-2013 απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργεια και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Φ.Ε.Κ. 2554 Β΄/10-10-2013), ορίστηκε

1) ότι οι κτηματογραφημένες περιοχές α) του Δήμου Ευόσμου του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικής Κοινότητας Ευόσμου της Δημοτικής Ενότητας Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και β) του Δήμου Ωραιοκάστρου του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικής Κοινότητας Ωραιοκάστρου της Δημοτικής Ενότητας Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης τη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, θα υπάγονται μετά την περαίωση της κτηματογράφησης στο σύνολό τους στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Νεαπόλεως, το οποίο θα λειτουργήσει κατά την μεταβατική περίοδο ως αποκλειστικώς αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο για τις εν λόγω περιοχές και

2) ότι η κτηματογραφημένη περιοχή του Δήμου Ελευθερίου-Κορδελιού του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικής Κοινότητας Ελευθερίου-Κορδελιού της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίου-Κορδελιού του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, θα υπάγεται μετά την περαίωση της κτηματογράφησής της στο σύνολό της στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης, το οποίο θα λειτουργήσει κατά την μεταβατική περίοδο ως αποκλειστικώς αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο για την εν λόγω περιοχή.

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές


Στις 21/10/2013


ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΚΧΑ Α.Ε. (πρώην Ο.Κ.Χ.Ε.)

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2013

Επιδόσεις προς ΕΚΧΑ Α.Ε. (πρώην Ο.Κ.Χ.Ε.)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 εδ. α΄ του ν. 4164/2013 (Α΄ 156/9.7.2013) ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.) καταργήθηκε. Η ισχύς του νόμου αυτού άρχισε δέκα (10) ημέρες μετά τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ήτοι την 20.7.2013 (άρθρο 18 ν. 4164/2013). Τούτο σημαίνει ότι μετά την κατάργησή του από την ημερομηνία αυτή, ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος απώλεσε την ικανότητα διαδίκου, οι δε εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις που υφίσταντο κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 4164/2013, ως αυτή προαναφέρθηκε, μεταφέρονται στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (διακριτικός τίτλος «ΕΚΧΑ Α.Ε.»), ως μετονομάστηκε η εταιρεία με την επωνυμία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. που συνεχίζει και τις εκκρεμείς δίκες κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παραγράφους 1 εδ. β΄ 2 περ. α΄ του άρθρου 1 του ίδιου νόμου.

Κατόπιν τούτου, επιδόσεις για τυχόν εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις σε βάρος του Οργανισμού που υφίσταντο κατά την ημερομηνία της έναρξης ισχύος του νόμου 4164/2013, δηλαδή την 20.7.2013, ήτοι δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευση του ίδιου νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (άρθρο 18 ν. 4164/2013), διενεργούνται νομίμως μόνο προς την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (διακριτικός τίτλος «ΕΚΧΑ Α.Ε.») που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Μεσογείων 288, Χολαργός, ως (οιονεί) καθολική διάδοχο του καταργηθέντος Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος κατά το νόμο 4164/2013, σύμφωνα με σχετική παραγγελία του επισπεύδοντος την επίδοση.

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές


Στις 17/10/2013


ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο.Δ.Ε.Ε.

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2013

Σας ενημερώνουμε ότι στις 18 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και 19 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Σάββατο στο ξενοδοχείο Τιτάνια θα πραγματοποιηθούν η τακτική και έκτακτη γενική συνέλευση των αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας.

Μπορείτε να βρείτε παρακάτω τις αντίστοιχες προσκλήσεις και τα θέματα των συνελεύσεων.

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές

 

 

 


Στις 20/09/2013, ανανεώθηκε την 20/09/2013


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΡΘΡΟ 105 (Φ.Ε.Κ. 167/23-7-2013): ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Κ.ΠΟΛ.Δ.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2013

 

Άρθρο 105 του Ν. 4172/13 (Φ.Ε.Κ. 167/23-7-2013)

Τροποποίηση διατάξεων του Κ.Πολ.Δ.

 

1.Η παράγραφος 4 του άρθρου 691 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η συζήτηση της προσωρινής διαταγής προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) ημερών από την κατάθεση της αίτησης. Αν ο δικαστής κρίνει ότι είναι αναγκαία η εμφάνιση του καθ’ ού η αίτηση τον καλεί με οποιονδήποτε τρόπο μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Αν γίνει δεκτό το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής, η σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται για συζήτηση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, άλλως προσωρινή διαταγή δεν χορηγείται. Σε περίπτωση αναβολής της συζήτησης για οποιονδήποτε λόγο παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής. Ο δικαστής μόνο μετά το πέρας της κατ’ ουσίαν συζήτησης της αίτησης μπορεί να χορηγήσει προσωρινή διαταγή ή να παρατείνει την ισχύ της. Αν η συζήτηση της αίτησης ματαιωθεί, δεν επιτρέπεται χορήγηση νέας προσωρινής διαταγής. Σε κάθε περίπτωση ο καθ’ ού η αίτηση διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την ανάκληση της προσωρινής διαταγής.»

2.Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 691 του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Αν η προσωρινή διαταγή παραταθεί κατά την παράγραφο 4 ή χορηγηθεί κατά τη συζήτηση της αίτησης, η απόφαση του Δικαστηρίου δημοσιεύεται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συζήτηση.»

3.Η παράγραφος 1 του άρθρου 693 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:

«1.Αν το ασφαλιστικό μέτρο έχει διαταχθεί πριν από την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση, ο αιτών οφείλει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης, να ασκήσει τη σχετική αγωγή, εκτός αν το δικαστήριο ορίσει επιπλέον προθεσμία μέχρι είκοσι (20) ημερών. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις υποθέσεις που διατάχθηκε ως ασφαλιστικό μέτρο προσημείωση υποθήκης, κατόπιν ομολογίας ή αποδοχής της αίτησης από τον καθ’ ού η αίτηση, και στις υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων νομής ή κατοχής. Ειδικώς επί διαφορών για άκυρη απόλυση εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, αν η αγωγή δεν έχει ασκηθεί μέχρι τη συζήτηση της αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων, η τελευταία απορρίπτεται ως απαράδεκτη.»

4.Στο άρθρο 672Α του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

«2.Επί διαφορών για άκυρη απόλυση εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή μεταβολής της εργασιακής του κατάστασης, η πραγματική απασχόληση του οποίου έχει διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο, αναβολή της συζήτησης της αγωγής επιτρέπεται μόνο μία φορά και μόνο αν συντρέχει περίπτωση ανώτερης βίας και η αναβολή γίνεται σε δικάσιμο μέσα σε σαράντα (40) σαράντα ημέρες, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο που έχει διαταχθεί. Επί των διαφορών αυτών η απόφαση εκδίδεται μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από τη συζήτηση της αγωγής. Αν η συζήτηση της αγωγής ματαιωθεί, αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο που έχει διαταχθεί. Επίσης αίρεται αυτό αυτοδικαίως, σε περίπτωση κατάργησης της δίκης με παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής και σε περίπτωση έκδοσης οριστικής απόφασης σε βάρος εκείνου που έχει ζητήσει το ασφαλιστικό μέτρο.»

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές


Στις 02/09/2013


ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2013

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.

 

Σας ενημερώνουμε ότι από 1.08.2013 στις περιοχές των Δήμων Τρίπολης (Τοπικό Διαμέρισμα Τριπόλεως Βορείου Πλευράς), Πρεβέζης και Κορινθίων και από 16.08.2013 στο Δήμο Λαρισαίων ισχύει ο θεσμός του Κτηματολογίου.

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές


Στις 27/08/2013


Κατάσχεση με επίσπευση του δημοσίου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους (Αύγουστο, νυχτερινές ώρες, εξαιρετέες ημέρες)

Κατάσχεση με επίσπευση του δημοσίου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους

(Αύγουστο, νυχτερινές ώρες, εξαιρετέες ημέρες)

ΦΕΚ Α΄ 176/09-08-2013

 

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

 

                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

  Έχοντας υπόψη:

1.    την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος,

2.    την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση κατεπείγοντος θέματος σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α'/90), έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η κατάσχεση κινητών στα χέρια του  οφειλέτη κατά το μήνα Αύγουστο και κατά τις άλλες εξαιρετέες ημέρες και ώρες, σε περίπτωση  υψηλών βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν περιπτώσεις  φοροδιαφυγής,

3.    τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν.δ. 356/1974

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.δ. 356/1974 (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - Α'/90) προστίθενται δύο εδάφια ως εξής:

«Σε βάρος επιχειρήσεων που λειτουργούν κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα και έχουν συνολική βεβαιωμένη ληξιπρόθεσμη οφειλή, αποκλειστικά προς το Δημόσιο, άνω του ποσού των  50.000 ευρώ, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου, η κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη εντός της επιχείρησης κατά τις ώρες λειτουργίας αυτής και καθ' όλη τη  διάρκεια του έτους. Στη κατάσχεση κατά τις νυχτερινές ώρες παρίσταται ως μάρτυρας δημόσιος υπάλληλος ή αστυνομικό όργανο».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 


Στις 26/08/2013, ανανεώθηκε την 26/08/2013


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2013

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.

 

Σας ενημερώνουμε ότι από 30-7-2013 στις περιοχές των Δήμων Ναυπλίου, Σπάρτης, Καρδίτσης, Ηγουμενίτσας και Ζακύνθου ισχύει ο θεσμός του Κτηματολογίου.

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές


Στις 31/07/2013


ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013

 

Επιδόσεις κατασχετηρίων Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. προς ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

Οι επιδόσεις των κατασχετηρίων εγγράφων Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. που αφορούν σε καταθετικούς λογαριασμούς πελατών των δικτύων των Κυπριακών Τραπεζών ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ, CUPRUS POPULAR BANK (CBP) και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ που αποκτήθηκαν από τον Όμιλο Πειραιώς, αρκεί να αναγράφουν στο κείμενό τους μόνο την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και να επιδίδονται σε οποιοδήποτε κατάστημά της, ακόμη και αν πρόκειται για καταθέσεις που τηρούνται στα παραπάνω δίκτυα των Κυπριακών Τραπεζών.

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές


Στις 22/07/2013


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2013

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2013

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

 

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των σεμιναρίων 2013 για τα δύο τμήματα (Αθήνα – Θεσσαλονίκη) το οποίο θα δείτε αναλυτικά στα παρακάτω downloads.

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές


Στις 18/07/2013


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2013

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

Σας ενημερώνουμε ότι θα βρείτε παρακάτω έγγραφο που στάλθηκε στην Ομοσπονδία μας από την Κτηματολόγιο Α.Ε.

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές


Στις 18/07/2013, ανανεώθηκε την 18/07/2013


ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2013

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1)    Επιδόσεις στον πρώην Ο.Ε.Κ.

Σας πληροφορούμε ότι, όλες οι επιδόσεις που αφορούν στον πρώην Ο.Ε.Κ. (ΠΕΔΕ) θα παραλαμβάνονται μόνο από τα κεντρικά γραφεία του Ο.Α.Ε.Δ. στη διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιμος και όχι από τα γραφεία του Ο.Ε.Κ. στη Σολωμού 60.

2)    Ανάκληση αδείας ασφαλιστικής εταιρείας

Ανεκλήθη από 17-7-2013 η άδεια της ασφαλιστικής εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ».

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές

 

 


Στις 18/07/2013, ανανεώθηκε την 31/07/2013


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού των υποψηφίων Δικαστικών Επιμελητών για το έτος 2013 για το Εφετείο Αθηνών - Πειραιώς- Αιγαίου – Δωδ/νήσου – Λαμίας – Βορείου Αιγαίου και Ευβοίας τα οποία θα τα βρείτε στο παρακάτω download.

 

 


Στις 16/07/2013, ανανεώθηκε την 31/07/2013


Αποφάσεις της Εκτελεστικής Γραμματείας

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2013

Αποφάσεις της Εκτελεστικής Γραμματείας

 

Στη συνεδρίαση της Ε.Γ. της Ο.Δ.Ε.Ε. στις 12-7-2013 επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αποφασίστηκαν :

1. Σεμινάρια: Θα γίνουν δύο τμήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Οι περίοδοι:  η 1η από 22 έως 26 Ιουλίου

                     η 2η από 26 έως 30 Αυγούστου

                     η 3η από 2 έως 6 Σεπτεμβρίου

                     και από 9 έως 13 Σεπτεμβρίου

2. Πρόσβαση σε δημόσια αρχεία

3. Διαπιστωτικές πράξεις

Εστάλησαν στον αρμόδιο Υπουργό προτεινόμενες διατάξεις.

4. Αμοιβές – αθέμιτος ανταγωνισμός - ενέργειες

Με βάση και τη γνωμοδότηση νομικού επιστήμονα για τις νόμιμες αμοιβές μας αποφασίστηκε να γίνουν όλες οι νόμιμες ενέργειες που αναφέρονται στη γνωμοδότηση αυτή αφού θα διερευνήσει όλες τις πτυχές ποινικών αδικημάτων αρμόδιος δικηγόρος ποινικολόγος.

Θα σταλεί εξώδικο προς όλους όσους εμπλέκονται (τράπεζες, δικηγορικά γραφεία, γραφεία – εταιρείες δικαστικών επιμελητών) με κοινοποίηση σε κάθε αρχή και στους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Οικονομικών για τις παραβατικές συμπεριφορές.

Θα γίνει συνάντηση με τις Τράπεζες και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.

Θα προταθούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης διατάξεις για τον Κ.Δ.Ε. με πρόβλεψη πολύ αυστηρών ποινών για τους παραβάτες και επί πλέον πρόταση για απλούστερη κωδικοποίηση της Υπουργικής απόφασης που καθορίζει τις αμοιβές μας.

 


Στις 16/07/2013, ανανεώθηκε την 16/07/2013


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2013

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2013

 

Σας ενημερώνουμε ότι θα βρείτε παρακάτω το σχετικό download με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού των υποψηφίων δικαστικών επιμελητών έτους 2013.

Αναμένονται τα αποτελέσματα των επιτυχόντων δικαστικών επιμελητών στο Εφετείο Αθηνών- Πειραιώς- Αιγαίου- Δωδ/νήσου- Λαμίας- Βόρειου Αιγαίου & Ευβοίας τα οποία, μόλις ανακοινωθούν, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.


Στις 02/07/2013


Ενημερωτικό δελτίο Τομέα Νομικών

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2013

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας και συγκεκριμένα στην αριστερή στήλη στο σύνδεσμο: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ - ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ έχει αναρτηθεί ενημερωτικό δελτίο με θέμα: Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο ΕΤΑΑ/ΤΑΝ & ΕΤΑΑ ΤΕΑΔ με Ν. 4152/2013, όπως ισχύει.

 


Στις 01/07/2013, ανανεώθηκε την 01/07/2013


ΤΕΛΟΣ Η Δ.Ο.Υ. ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2013

Τέλος η Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων

Η Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων μετατρέπεται σε ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία φορολογικού ελέγχου, που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, μετονομάζεται σε «Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ)», έχει έδρα στο Δήμο Αθηναίων και η κατά τόπον αρμοδιότητά του εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια.

Το Κέντρο έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (Α΄ 211) και της παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 280/1997 (Α΄ 203), όπως ισχύουν και τις αρμοδιότητες της βεβαίωσης και της αναγκαστικής είσπραξης εσόδων που αφορούν στις μεγάλες επιχειρήσεις όλης της Επικράτειας, για τα έσοδα που προέρχονται από τους ελέγχους της υπηρεσίας αυτής.

Από την έναρξη λειτουργίας του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. μεταφέρονται όλες οι αρμοδιότητες, που αφορούν στις μεγάλες επιχειρήσεις, από τη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων στις κατά τόπον αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και στις Φ.Α.Ε. Ανωνύμων Εταιρειών.

 


Στις 06/06/2013, ανανεώθηκε την 06/06/2013


ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε πως θα βρείτε παρακάτω το έγγραφο της κεντρικής εξεταστικής επιτροπής του διαγωνισμού των υποψηφίων δικαστικών επιμελητών της 31ης Μαΐου 2013 το οποίο εστάλη στους προέδρους των εξεταστικών επιτροπών του διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση των γραπτών των διαγωνιζομένων.


Στις 05/06/2013, ανανεώθηκε την 06/06/2013


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΩΝ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΟ)

Αθήνα, 15 Μαΐου 2013

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4151/2013 (ΦΕΚ Α’ 103/29-4-2013), σύμφωνα με τον οποίο επέρχονται τροποποιήσεις στις κατασχέσεις εις χείρας τρίτου, όταν τρίτος είναι το Δημόσιο. Το πλήρες κείμενο της επίμαχης διάταξης έχει ως ακολουθεί:

4. Οι  παράγραφοι 1,2 και 3 του άρθρου 95 του ν. 2362/1995 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«1. Η κατάσχεση χρηματικής απαιτήσεως  εις χείρας του Δημοσίου, ως τρίτου, γίνεται, τηρουμένων και των λοιπών όρων και προϋποθέσεων, οι οποίες προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, με κοινοποίηση του κατασχετηρίου σωρευτικώς:

Α) στην αρμόδια για την πληρωμή της συγκεκριμένης οφειλής του Δημοσίου υπηρεσία ή στην οικεία χρηματική  διαχείριση.

Β) στις αρμόδιες για τη φορολογία  τόσο του καθ’ ου η κατάσχεση, όσο και του κατασχόντος, Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.

2. Στο κατασχετήριο εις χείρας του Δημοσίου, πρέπει αναγκαίως να αναφέρεται σαφώς η ακριβής αιτία της οφειλής του Δημοσίου, το πρόσωπο του δικαιούχου της σχετικήςαπαιτήσεως με την ακριβή διεύθυνσή του και το ποσό αυτής, καθώς και ο αριθμός φορολογικού  μητρώου τόσο του κατασχόντος, όσο και του καθ’ ου η κατάσχεση.

3α Η κατάσχεση εις χείρας του Δημοσίου ολοκληρώνεται μόνο από της ημερομηνίας κοινοποιήσεως του κατασχετηρίου στην, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος , αρμόδια για την πληρωμή της συγκεκριμένης οφειλής του Δημοσίου Υπηρεσία, η οποία όμως, για να είναι έγκυρη πρέπει αναγκαίως αφενός μεν να γίνει χρονικά τελευταία από τις αναφερόμενες στην ίδια παράγραφο λοιπές κοινοποιήσεις και αφετέρου να συνοδεύεται από νόμιμα υπό αρμοδίου δικαστικού επιμελητή επικυρωμένα αντίγραφα των επιδοτηρίων όλων των κατά τις διατάξεις  του παρόντος άρθρου αναγκαίων προηγουμένων εγκύρων επιδόσεων του κατασχετηρίου αυτού στις ανωτέρω Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, χωρίς να απαιτείται  πρόσθετη κοινοποίηση του κατασχετηρίου στον Υπουργό Οικονομικών (άρθρο 5 του διατάγματος της 26.6/10-7-1944 «περί δικών του Δημοσίου»).

Β) Η προθεσμία υποβολής της, κατ’ άρθρο 985 παραγράφου 1 τουΚώδικα Πολιτικής Δικονομίας, δηλώσεως  του Δημοσίου, ως τρίτου, είναι 30 ημέρες και αρχίζει από την επομένη της επιδόσεως του κατασχετηρίου στην αρμόδια για την πληρωμή της συγκεκριμένης οφειλής του Δημοσίου Υπηρεσία, ο προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την υποβολή της ανωτέρω δηλώσεως στην γραμματεία  του Ειρηνοδικείου του τόπου όπου εδρεύει η υπηρεσία.»

Απαραίτητη λοιπόν, για την αποφυγή διενέξεων με τους αρμόδιους προς παραλαβή υπαλλήλους, είναι η αναγραφή των ΑΦΜ, όλων των εμπλεκομένων.

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

   Η επιπρόσθετη επίδοση των κατασχετηρίων εις χείρας του Δημοσίου, ως τρίτου, καθώς και των αναγγελιών εκχωρήσεως απαιτήσεως κατά του Δημοσίου: α) στον υπουργό, ο οποίος είναι καθ’ ύλην αρμόδιος εν σχέσει προς την αιτία της οφειλής του Δημοσίου, β) στον υπουργό Οικονομικών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του διατάγματος της 26-6/10-7-1944 «περί των δικών του Δημοσίου» και γ) στην αρμόδια για την συγκεκριμένη οφειλή του Δημοσίου Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, είναι περιττή, προκαλεί άσκοπη απασχόληση των αρμοδίων υπηρεσιών των ανωτέρω υπουργείων και της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου και δημιουργεί πρόσθετα έξοδα στους κατασχόντες και εκχωρούντες τις απαιτήσεις.

   Σημειωτέον ότι το αντίστοιχο άρθρο 97 του προϊσχύσαντος Δημοσίου Λογιστικού (Ν.Δ. 321/1969) δεν προέβλεπε επίδοση του κατασχετηρίου εις χείρας του Δημοσίου, ως τρίτου: α) στον υπουργό, ο οποίος είναι καθ’ ύλην αρμόδιος εν σχέσει προς την αιτία της οφειλής του Δημοσίου και β) στην αρμόδια για την συγκεκριμένη οφειλή του Δημοσίου Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, στην δε αιτιολογική έκθεση του ανωτέρω άρθρου 95 του ν. 2362/1995 δεν αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους εθεσπίσθησαν οι ανωτέρω πρόσθετες επιδόσεις του κατασχετηρίου. Εξάλλου, για την ηλεκτρονική επικοινωνία των αρμοδίων Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών για την φορολόγηση του κατασχόντος και του καθ’ ού η κατάσχεση, είναι απαραίτητη η αναγραφή στο κατασχετήριο του αριθμού φορολογικού μητρώου τόσο του κατασχόντος, όσο και του καθ’ ού η κατάσχεση.

   Για την αποτροπή των ανωτέρω δυσμενών συνεπειών, με την προτεινόμενη ρύθμιση καταργείται η υποχρέωση επιδόσεως του κατασχετηρίου εις χείρας του Δημοσίου, ως τρίτου, καθώς και της αναγγελίας εκχωρήσεως απαιτήσεως κατά του Δημοσίου: α) στον υπουργό, ο οποίος είναι καθ’ ύλην αρμόδιος εν σχέσει προς την αιτία της οφειλής του Δημοσίου, β) στον υπουργό Οικονομικών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του διατάγματος της 26-6/10-7-1944 «περί δικών του Δημοσίου» και γ) στην αρμόδια για την συγκεκριμένη οφειλή του Δημοσίου Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, θεσπίζεται δε η υποχρέωση αναγραφής στο κατασχετήριο του αριθμού φορολογικού μητρώου τόσο του κατασχόντος, όσο και του καθ’ ού  η κατάσχεση και ορίζεται το αρμόδιο όργανο υποβολής της δηλώσεως του Δημοσίου ως τρίτου, καθώς και η 30νθήμερη προθεσμία υποβολής της δηλώσεως αυτής (Α.Π. 1525/2011 Ελλ.Δνη 2012, 73), η οποία δεν ρυθμίζεται στο άρθρο 95 του ν. 2362/1995.

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές


Στις 15/05/2013, ανανεώθηκε την 16/05/2013


ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Αθήνα, 22 Απριλίου 2013

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 

Μετά τη συγκρότηση σε σώμα των νεοεκλεγέντων αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας που έλαβε χώρα το Σάββατο 20 Απριλίου 2013 στα γραφεία της Ομοσπονδίας οδός Καρόλου αρ. 28- Αθήνα, σας γνωρίζουμε ότι:

1.    Ο αριθμός των αντιπροσώπων μειώθηκε κατά έναν (1) και διαμορφώνεται στο συνολικό αριθμό είκοσι έξι (26). Η αλλαγή αυτή προέκυψε μετά τη μείωση των οργανικών θέσεων του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφ. Ναυπλίου – Καλαμάτας ο οποίος, μέχρι πρότινος, δικαιούνταν να εκλέξει δύο (2) αντιπροσώπους ενώ δε δικαιούται πια.

2.    Η σύνθεση της νέας Εκτελεστικής Γραμματείας για την τριετία από 1-5-2013 έως και 30-4-2016 θα είναι η εξής:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευθύμιος Πρεκετές του Ιωάννη

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ: Νικόλαος Γιάννης του Φωτίου

                             Γεώργιος Μήτσης του Κοσμά

                             Χρήστος Μιχαλόπουλος του Μιχαήλ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Νικόλαος Αντωνίου του Ιωάννη

ΤΑΜΙΑΣ: Δημήτριος Τσιτσώνης του Γεωργίου

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ιωάννης Χαλκιαδάκης του Νικολάου

3.    Για την Ελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν οι κάτωθι:

1.Πέτρος Ανδρόνικος του Ανδρόνικου

2.Ευστράτιος Δουκάκης του Ιωάννη

3.Χρήστος Τόλης του Θωμάς

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Διονύσιος Κριάρης

 


Στις 22/04/2013


ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

μετά από τις αρχαιρεσίες των Συλλόγων Δικαστικών Επιμελητών

1.    Σύλλογος Εφετείων Αθήνας - Πειραιά - Αιγαίου – Δωδεκανήσου – Λαμίας-Βορείου Αιγαίου και Ευβοίας

1) ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ- Τζωρτζ 10, 106.77 Αθήνα, τηλ: 210.38.13.898

2) ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Βαρατάση 6, 34.100 Χαλκίδα, τηλ.: 2221026401

3) ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- Πειραιώς 1, 105.52 Αθήνα, τηλ: 210.32.29.152

4) ΓΕΝΝΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ - Σωτήρος 7, 185.35 Πειραιάς,

τηλ: 210.46.22.009

5) ΖΑΧΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ - Αιόλου 104, 105.64 Αθήνα, τηλ: 210.32.10.697

6) ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ – Αριστοτέλους 15, 185.35 Πειραιάς

τηλ: 210.41.26.471, 210.41.35.146

7) ΜΗΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -  Πειραιώς 1, 105.52 Αθήνα τηλ: 210.32.40.717

8) ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ- Κ. Ωραιοπούλου 39, 141.21 Ν. Ηράκλειο

τηλ: 210.27.96.102

9) ΠΑΝΤΟΥΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- Αιμ. Βεάκη 36, 121.34 Περιστέρι

τηλ: 210.57.15.858

10) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- Στουρνάρα 39, 106.82 Αθήνα

τηλ: 210.33.04398

11) ΠΡΕΚΕΤΕΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ – Σόλωνος 102, 106.80 Αθήνα

τηλ: 210.36.33.766-7

12) ΡΟΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Σταδίου 51,105.59 Αθήνα, τηλ: 210.32.46.884

13) ΤΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- Ακαδημίας 85, 106.78 Αθήνα, τηλ: 210.38.46.882

14) ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Πανεπιστημίου 46, 106.78 Αθήνα

τηλ: 210.38.24.335

2. Σύλλογος Εφετείου Θεσσαλονίκης

1) ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ- Ηρώδου Αττικού 2, 54.625 Θεσσαλονίκη

τηλ:2310-543.829

2) ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Πολυτεχνείου 37, 54.625 Θεσσαλονίκη

τηλ: 2310-541.750

3) ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Δωδεκανήσου 2, 54.626 Θεσσαλονίκη

τηλ: 2310-547.744

4) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Μοσκώφ 10 & Φράγκων 1, 54.626 Θεσσαλονίκη, τηλ: 2310-529.474

3. Σύλλογος Εφετείου Θράκης

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- Μ. Βόγδου 20, 67.100 Ξάνθη 

τηλ: 25410- 73531

4. Σύλλογος Εφετείων Ιωαννίνων – Κέρκυρας


ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ– Κολοβού 1, 48.100 Πρέβεζα

τηλ: 26820-26979

5. Σύλλογος Εφετείων Κρήτης και Ανατολικής Κρήτης

ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - Χρυσοστόμου 10, 71.306 Ηράκλειο τηλ: 2810-244.722

6. Σύλλογος Εφετείων Λάρισας – Δυτικής Μακεδονίας

1) ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Δευκαλίωνος 12, 41.222 Λάρισα

τηλ: 2410-531.830

2) ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Δευκαλίωνος 1, 41.222 Λάρισα

τηλ: 2410-533.227

7. Σύλλογος Εφετείων Ναυπλίου-Καλαμάτας

1) ΔΑΜΙΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- Ψαρών 9, 24.100 Καλαμάτα, τηλ: 27210-81041  

8. Σύλλογος Εφετείων Πατρών και Δυτικής Στερεάς Ελλάδος

1)    ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ – Τσαμαδού 53, 26.222 Πάτρα τηλ:2610-321.347

2) ΓΙΑΛΕΛΗ ΜΑΡΙΑ - Καραϊσκάκη 7, 27.200 Αμαλιάδα

         τηλ: 26220.22265

 


Στις 15/04/2013, ανανεώθηκε την 22/04/2013


ΕΝΤΑΞΗ Ο.Τ.Α. ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 2308/1995

Αθήνα, 15 Απριλίου 2013

 

ΕΝΤΑΞΗ Ο.Τ.Α στο άρθρο 5 του Ν. 2308/1995

 

Μας κοινοποιήθηκε από την Κτηματολόγιο Α.Ε. η Α.Π.: ΓΔ 771/22.01/05.04.2013 σύμφωνα με την οποία εντάσσονται οι Ο.Τ.Α. Αγίου Παύλου, Ευκαρπίας, Νεαπόλεως, Πεύκων, Πολίχνης, Σταυρουπόλεως, Συκεών, Τριανδρίας του Νομού Θεσσαλονίκης και τα εξής Τοπικά Διαμερίσματα: Αλεξανδρουπόλεως του Δήμου Αλεξανδρουπόλεως του Νομού Έβρου, Ξάνθης του Δήμου Ξάνθης του Νομού Ξάνθης, Δράμας του Δήμου Δράμας του Νομού Ξάνθης και Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς του Νομού Κιλκίς στις διατυπώσεις του άρθρου 5 του Ν. 2308/1995. Σας επισημαίνουμε ότι οι αναγκαστικές κατασχέσεις δεν είναι εμπράγματες δικαιοπραξίες. Υποχρεούμαστε όμως να υποβάλλουμε αίτηση εγγραφής της εγγραπτέας πράξεως στο Κτηματολόγιο.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης θα το βρείτε αμέσως παρακάτω.

 

Ο Πρόεδρος

Διονύσιος Κριάρης


Στις 15/04/2013


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Αθήνα, 3 Απριλίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών επιμελητών για το έτος 2013. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης θα το βρείτε αμέσως παρακάτω.

 

Ο Πρόεδρος

Διονύσιος Κριάρης


Στις 03/04/2013


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ Κ.Ε.Δ.Ε.

Αθήνα, 3 Απριλίου 2013

Ψηφίστηκε στις 28 Μαρτίου 2013 από την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων νομοσχέδιο με τίτλο: «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» και σύμφωνα με το άρθρο 33 επέρχονται οι κάτωθι τροποποιήσεις.   Η ημερομηνία εφαρμογής των διατάξεων αυτών εξαρτώνται από την ημέρα δημοσιεύσεως στο Φ.Ε.Κ.    Το πλήρες κείμενο  του άρθρου έχει ως ακολούθως:

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρο 1

………………………………………

 

Άρθρο 33

Τροποποίηση διατάξεων του Κ.Ε.Δ.Ε.

1. Στο άρθρο 84 του ν.δ. 356/1974 προστίθεται τρίτηπαράγραφος ως ακολούθως:

«3. Οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 30και 30Α δύναται να ενεργούνται µε ηλεκτρονικά µέσα, εφόσον:

α) τα προς επίδοση έγγραφα φέρουν προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια της παραγράφου 1του άρθρου 3 του ν. 3979/2011,

β) το προς ο η επίδοση πρόσωπο έχει γνωστοποιήσεισυγκεκριμένο µέσο ως προτιµώµενο, ανεξάρτητα αν έχει συγκατατεθεί ρητά στη χρήση του. Η επίδοση θεωρείται ότισυντελέστηκε κατά την ηµεροµηνία και ώραπαράδοσης του εγγράφου στο ηλεκτρονικό µέσο πουδηλώθηκε ως προτιµώµενο. Απόδειξη, που θα φέρειπροηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την ως άνω έννοια ισχύει ως έκθεση επίδοσης. Τα προηγούµενα εδάφια ισχύουν αναλόγως και για την υποβολή της δήλωσηςτου άρθρου 32. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικώνκαθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.»

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 61 του ν.δ. 356/1974προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως:

«Κατ’ εξαίρεση, για τις ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις τουαπό φόρο προστιθέµενης αξίας, µε τις πάσης φύσεωςπροσαυξήσεις, το Δηµόσιο κατατάσσεται στην υπ’ αριθ.2 σειρά του ίδιου άρθρου και πριν από την ικανοποίησητων απαιτήσεων του άρθρου 976 ΚΠολΔ.»

Η κατά τη διάταξη του προηγούµενου εδαφίου κατάταξη του Δηµοσίουισχύει, ανεξάρτητα από την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, και σε περίπτωση πτώχευσης οφειλέτη του Δηµοσίου, σε σχέση µε απαιτήσειςτου Δηµοσίου για φόρο προστιθέµενης αξίας µε τις πά-σης φύσεως προσαυξήσεις, που γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριν από την πτώχευση, ανεξαρτήτως βεβαίωσής τους.

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου58 του ν.δ. 356/1974 καταργείται και προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Κατ’ εξαίρεση, αν δικαιούχος των αµφισβητούµενωναπαιτήσεων είναι το Δηµόσιο, καταβάλλεται αµέσως τοσύνολο της καταταγείσης απαίτησής του, η οποία επιστρέφεται ατόκως στον υπάλληλο του πλειστηριασµούµέσα σε δύο µήνες από την επίδοση στη Δ.Ο.Υ. της τελεσίδικης απόφασης που απέβαλε από τον πίνακα την εισπραχθείσα απαίτηση του Δηµοσίου. Η διάταξη τουπροηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται και στους πίνακεςκατάταξης δανειστών, που συντάχθηκαν πριν από την έναρξη της ισχύος της. Ο χρόνος µεταξύ της είσπραξηςκαι της επαναβεβαίωσης της απoβληθείσης απαίτησηςτου Δηµοσίου δεν προσµετράται στην προθεσµία παραγραφής της. Οι διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων εφαρµόζονται, αναλόγως, και στις πτωχευτικές διανοµές,καθώς και σε κάθε άλλη διαδικασία κατάταξης δανειστών, ανεξάρτητα από τις διατάξεις που τη διέπουν.»

 

Ο Πρόεδρος

Διονύσιος  Κριάρης


Στις 03/04/2013, ανανεώθηκε την 03/04/2013


Νέα Φορολογική Ενημέρωση

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Με την ψήφιση του νέου φορολογικού νόμου 4110/2013 ο φοροτεχνικός της Ομοσπονδίας κ. Ιάκωβος Γκούμας μας έστειλε ενημερωτική επιστολή σχετικά με τον νέο Κ.Φ.Α.Σ. και τις αλλαγές στα φορολογικά.

Το κείμενο θα το βρείτε αμέσως παρακάτω.

 

Ο Πρόεδρος

Διονύσιος Κριάρης


Στις 26/02/2013


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Νομικών του Ε.Τ.Α.Α. μας πληροφόρησε (μέσω φαξ) ότι θα συμμετάσχει στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ - ΓΣΕΕ η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013.

Ο Πρόεδρος

Διονύσιος Κριάρης

 

 


Στις 18/02/2013, ανανεώθηκε την 18/02/2013


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΕΟΠΥΥ

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΕΟΠΥΥ

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Ο Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών μας έστειλε ενημερωτικό έγγραφο του ΕΟΠΥΥ το οποίο μπορείτε να βρείτε στην αριστερή στήλη της ιστοσελίδας μας στα ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ-Τ.Υ.Δ.Ε.

 

Ο Πρόεδρος

Διονύσιος Κριάρης


Στις 04/02/2013


ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Τ.Υ.Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2012

Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2013

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Τ.Υ.Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2012

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ο Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών μας ενημέρωσε ότι στον πίνακα υπολογισμού εισφορών έτους 2012 (στη σελίδα -4- του εγγράφου)  και συγκεκριμένα στην κατηγορία παλαιών ασφαλισμένων και κάτω πενταετίας έχει γραφεί το ποσό των ευρώ 654,00 αντί του ορθού ευρώ 354,00.

Ο Πρόεδρος

Διονύσιος Κριάρης

 

 


Στις 02/01/2013, ανανεώθηκε την 02/01/2013


ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΟΥΣ 2012

Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2013

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΟΥΣ 2012

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ανακοινώθηκαν από τα τρία ασφαλιστικά ταμεία (Τομέας Νομικών, Τ.Υ.Δ.Ε., Τ.Π.Δ.Ε.) οι ασφαλιστικές εισφορές του 2012 τις οποίες θα βρείτε αναλυτικά στην αριστερή στήλη της ιστοσελίδας μας στα ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ.

 

Ο Πρόεδρος

Διονύσιος Κριάρης


Στις 02/01/2013


ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2012

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 246 Α’/18-12-2012 η από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, σύμφωνα με την οποία αναστέλλονται οι πλειστηριασμοί μέχρι 31-12-2013.

Σε ό,τι αφορά τη σύγχυση που προκλήθηκε, εξαιτίας δημοσιευμάτων και αφορούσε εξώσεις σε επαγγελματικά ακίνητα, δεν ισχύει κάτι τέτοιο, όπως σαφώς προκύπτει από το άρθρο 6 της παραπάνω Πράξης.

Τα άρθρα (5 και 6) που αναφέρονται στο ανωτέρω θέμα θα τα βρείτε αμέσως παρακάτω.

Ο Πρόεδρος

Διονύσης Κριάρης

Άρθρο 5


Αναστολή πλειστηριασμών

1.    Η προθεσμία της αναστολής των πλειστηριασμών, οι οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων(200.000) ευρώ, από πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες παροχής πιστώσεων, καθώς και από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 16ης Δεκεμβρίου 2011 ( Α΄ 262) και όπως η Πράξη αυτή κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 4047/2012(Α΄ 31), παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2013.
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν.3869/2010(Α΄ 130), όπως ισχύει, η φράση «μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012» αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου 2013».

Άρθρο 6

Η προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3853/10 (Α’ 90) παρατείνεται μέχρι την 21.12.2013.  ***

*** Άρθρο 17. Τροποποίηση όρων και αποτελεσμάτων καταγγελίας εμπορικής μίσθωσης από μισθωτή.

Παρ. 4. Οι παράγραφοι 2 και 3 ισχύουν για καταγγελίες που θα γίνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 και αφορούν μισθώσεις ακινήτων που έχουν συναφθεί πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

 

 


Στις 21/12/2012, ανανεώθηκε την 21/12/2012


Πλειστηριασμοί και νέα ειρηνοδικεία

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2012

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Μετά από παρέμβαση της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας έγιναν δεκτές οι προτεινόμενες τροποποιήσεις που αφορούν τους πλειστηριασμούς και τα νέα ειρηνοδικεία οι οποίες δημοσιεύθηκαν στην από 4-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 237 τ.Α΄/5-12-2012) και αναφέρονται συγκεκριμένα στο άρθρο 16 (Κεφάλαιο ΣΤ΄) «Επείγουσες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

Ο Πρόεδρος

Διονύσιος Κριάρης

 

 

 


Στις 06/12/2012, ανανεώθηκε την 06/12/2012


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2012

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Μας γνωστοποιήθηκε σήμερα 22 Νοεμβρίου με φαξ η απόφαση-ανακοίνωση της Γενικής Συνέλευσης των υπαλλήλων του Ε.Τ.Α.Α. για την ολοκληρωτική συμμετοχή τους στη 48ωρη απεργία που κήρυξε για το Ε.Τ.Α.Α. η ΠΟΠΟΚΠ για την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου και Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012.

 

Ο Πρόεδρος

Διονύσιος Κριάρης


Στις 22/11/2012


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας παραθέτουμε, για τη δική σας ενημέρωση, την πλήρως εμπεριστατωμένη τοποθέτηση – ανάλυση που έκανε ο Αντιπρόεδρός μας κ. Γεώργιος Μήτσης κατά τη διάρκεια της έκτακτης Ολομέλειας της Ομοσπονδίας μας στη Θεσσαλονίκη, στις 6 Οκτωβρίου 2012.

Η ανάλυση, με ταυτόχρονη παράθεση όλης της κείμενης νομοθεσίας έτυχε θερμών συγχαρητηρίων από όλους τους αντιπροσώπους που ήταν παρόντες.

 

Ο Πρόεδρος

Διονύσιος Κριάρης


Στις 15/10/2012


Νέα ημερομηνία αναστολής λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2012

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6Α 1137527 ΕΞ 2012/5-10-2012 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων η ημερομηνία αναστολής λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ μεταφέρεται από την 8η Οκτωβρίου στην 22α Οκτωβρίου 2012.

 

Ο Πρόεδρος

Διονύσιος Κριάρης


Στις 11/10/2012


ΣΧΕΤΙΚΑ DONWLOADS
Π.Δ. 59/Φ.Ε.Κ. 95Α΄/27.05.2016 (μέγεθος: 132 KB)
ΠΟΛ. 1061/2016 (μέγεθος: 32,5 KB)
Εγκύκλιος αρ. 429/28-4-2016 "Λειτουργία ιστοσελίδας δημοσιεύσεων πλειστηριασμών: deltio.tnomik.gr" (μέγεθος: 808 KB)
Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Πλειστηριασμών (μέγεθος: 769 KB)
Εφαρμογή ηλεκτρονικής δημοσίευσης πλειστηριασμών (μέγεθος: 464 KB)
Χρήσιμες οδηγίες και επισημάνσεις για Δ.Ε. για το νέο ΚΠολΔ (μέγεθος: 259 KB)
Χρήσιμες οδηγίες και επισημάνσεις για Δ.Ε. για το νέο ΚΠολΔ (μέγεθος: 218 KB)
Ανακοίνωση Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. (μέγεθος: 40,5 KB)
Εισήγηση Γ. Γραμματέα ΟΔΕΕ Ν. Αντωνίου (μέγεθος: 45,5 KB)
Πρόταση της Ο.Δ.Ε.Ε. για τις αμοιβές των Δ.Ε. (μέγεθος: 313 KB)
Concise Note on the role of Bailiffs in Greece (μέγεθος: 304 KB)
Πρόγραμμα σεμιναρίων Δ.Ε. 2ης & 3ης περιόδου τμήματος Αθηνών (μέγεθος: 16,2 KB)
Απόφαση ΑΔΑ: 70ΘΙΗ-ΦΗΝ (μέγεθος: 179 KB)
Φ.Ε.Κ. 84 τ. Α΄- Λήξη τραπεζικής αργίας (μέγεθος: 118 KB)
Πρόγραμμα σεμιναρίων 1ης περιόδου τμήματος Αθηνών (μέγεθος: 34,5 KB)
Πρόγραμμα σεμινάριων 1ης περιόδου τμήματος Θεσσαλονίκης (μέγεθος: 33,5 KB)
Αποτελέσματα διαγωνισμού Δ.Ε. 2015 (μέγεθος: 78,5 KB)
Εγκύκλιος Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (μέγεθος: 32,0 KB)
Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (μέγεθος: 28,0 KB)
Παρατηρήσεις αντιπροσώπου ΟΔΕΕ κ. Μιχάλη Κανέλλου (μέγεθος: 105 KB)
Ανακοίνωση Ε.Τ.Α.Α. για κατασκηνωτικό πρόγραμμα έτους 2015 (μέγεθος: 59,0 KB)
Το επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή στην Ελλάδα - Αναλυτικά στοιχεία (μέγεθος: 368 KB)
Πίνακας συγκριτικών στοιχείων σε χώρες της Ε.Ε. για τους δικαστικούς επιμελητές (μέγεθος: 37,0 KB)
Κοινή Υπουργική Απόφαση για ανασφάλιστους Έλληνες πολίτες (μέγεθος: 38,0 KB)
Φ.Ε.Κ. 44 τ. Α΄29-4-15 (μέγεθος: 159 KB)
Ενημερωτική επιστολή προς Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. για Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε. (μέγεθος: 32,0 KB)
Πληροφορίες για την επίδοση δικογράφων σε κατοίκους της αλλοδαπής (μέγεθος: 69,0 KB)
Φ.Ε.Κ. 32 τ. Α΄/21-3-2015 "Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας" (μέγεθος: 158 KB)
Έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας (μέγεθος: 315 KB)
Πιστοποίηση ασφαλιστικής ικανότητας μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ (μέγεθος: 339 KB)
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (μέγεθος: 30,0 KB)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΕΚΔΡΟΜΕΣ (μέγεθος: 47,5 KB)
ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (μέγεθος: 30,5 KB)
Ενημέρωση από Τ.Υ.Δ.Ε. - Έναρξη λειτουργίας του νέου ψηφιακού φακέλου ασφάλισης υγείας (μέγεθος: 2,11 MB)
Γνωμοδοτικό Σημείωμα (μέγεθος: 188 KB)
Προτεινόμενες τροποποιήσεις Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών (μέγεθος: 347 KB)
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν. 4305/2014 (μέγεθος: 459 KB)
Εισήγηση Ευθυμίου Πρεκετέ (μέγεθος: 209 KB)
Εισήγηση Ιωάννη Χαλκιαδάκη (μέγεθος: 100 KB)
Πληρωμή δαπανών για τα έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (μέγεθος: 37,0 KB)
Πρόταση για την αναθεώρηση της πλήρους δομής των αμοιβών (μέγεθος: 122 KB)
Υπόμνημα για την αναθεώρηση απαιτήσεων (μέγεθος: 149 KB)
Πρόγραμμα σεμιναρίων-Τμήμα Αθηνών (μέγεθος: 57,0 KB)
Αποτελέσματα διαγωνισμού υποψηφίων δικαστικών επιμελητών της 30ης Μαίου 2014 (ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ) (μέγεθος: 73,0 KB)
ΕΓΓΡΑΦΟ Ο.Δ.Ε.Ε. ΠΡΟΣ Ε.Τ.Ε.Α. (μέγεθος: 292 KB)
Ημερήσια διάταξη ευρωπαϊκού διαρκούς συμβουλίου (μέγεθος: 142 KB)
Πρόγραμμα ευρωπαϊκού διαρκούς συμβουλίου (μέγεθος: 123 KB)
Εγκύκλιος αρ. 423/2-4-2014 ΤΑΝ ΓΙΑ Δ.Δ.Δ. (μέγεθος: 2.872 KB)
Μορφή υποσημείωσης στις εκθέσεις (μέγεθος: 27 KB)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (μέγεθος: 80 KB)
Ενημερωτικό Σημείωμα Τ.Π.Δ.Ε. (μέγεθος: 930 KB)
Ασφαλιστικές εισφορές Τ.Α.Ν. 2013 (μέγεθος: 176 KB)
Τακτική ετήσια συνέλευση (μέγεθος: 289 KB)
Έκτακτη γενική συνέλευση (μέγεθος: 290 KB)
Πρόγραμμα σεμιναρίων Δ.Ε. Αθήνας (μέγεθος: 56 KB)
Πρόγραμμα σεμιναρίων Δ.Ε. Θεσσαλονίκης (μέγεθος: 56 KB)
Κτηματολόγιο Α.Ε. (μέγεθος: 91 KB)
Αποτελέσματα διαγωνισμού Δ.Ε. Εφετείου Αθηνών (μέγεθος: 51 ΚΒ)
Αποτελέσματα διαγωνισμού Δ.Ε. έτους 2013 (μέγεθος: 47 KB)
Έγγραφο κεντρικής εξεταστικής επιτροπής διαγωνισμού Δ.Ε. (μέγεθος: 32KB)
Έγγραφο της Κτηματολόγιο Α.Ε. (μέγεθος: 205 KB)
Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικαστικών επιμελητών έτους 2013 (μέγεθος: 207 KB)
Νέα Φορολογική Ενημέρωση (μέγεθος: 48 KB)
Φ.Ε.Κ. 237 τ. Α΄/5-12-2012 (μέγεθος: 166 KB)
Ενημέρωση για την ένταξη στον ΕΟΠΥΥ (μέγεθος: 98,5 KB)
Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. (μέγεθος: 149 KB)
Πρόγραμμα διεθνούς συνεδρίου (μέγεθος: 343 KB)
Φόρμα ξενοδοχείου (μέγεθος: 103 KB)
Φόρμα ξενοδοχείου (μέγεθος: 45,5 KB)
Δελτίο συμμετοχής συνεδρίου (μέγεθος: 330 KB)
Πίστωση για τον Κ.Ε.Δ.Ε. (μέγεθος: 196 KB)
Παρέμβαση Ο.Δ.Ε.Ε. για πληρωμές Κ.Ε.Δ.Ε. (μέγεθος: 297 KB)
Πρόγραμμα σεμιναρίων έτους 2012 (μέγεθος: 59,5 KB)
Επιτυχόντες του διαγωνισμού της 25ης Μαίου 2012 (μέγεθος: 50,5KB)
Χορήγηση ενιαίων βιβλιαρίων υγείας - ιατρικών παραπεμπτικών και συνταγολογίων (νέου τύπου) (μέγεθος: 129 KB)
Υπουργική απόφαση για τον Κ.Ε.Δ.Ε. (μέγεθος: 52,0KB)
Πίνακας εξόδων και δικαιωμάτων Δ.Ε. για πράξεις Διοικητικής Εκτέλεσης κατά οφειλετών του Δημοσίου (μέγεθος: 58,0KB)
Υπόδειγμα Β: Κατάσταση πληρωμής-δαπάνης διοικητικής εκτέλεσης πληρωτέο στη Δ.Ο.Υ. (μέγεθος: 44,5KB)
Κοινοποίηση διατάξεων (μέγεθος: 27 KB)
Κοινοποίηση διατάξεων (Σχετ: Αρ. πρωτ. 2/33740/0026/19-4-12 έγγραφο της Δ26ης) (μέγεθος: 24 KB)
Newsletter ΔΕΔΕ Απριλίου 2012 (μέγεθος: 545 KB)
Τροπολογία-τροποποίηση Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών (μέγεθος: 28,0KB)
Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικαστικών επιμελητών έτους 2012 (μέγεθος: 75,0 KB)
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις κατασκηνώσεις έτους 2012 (μέγεθος: 177KB)
Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών (μέγεθος: 80,5KB)
Αναστολή λειτουργίας τεσσάρων Δ.Ο.Υ. (μέγεθος: 148KB)
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ (μέγεθος: 288KB)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ (Ν.4038) (μέγεθος: 38,5KB)
21ο Διεθνές Συνέδριο Δικαστικών Επιμελητών (μέγεθος: 47,0KB)
Πληροφορίες για το συνέδριο (μέγεθος: 40,0KB)
Χερσόνησος Ακρωτηρίου (μέγεθος: 179KB)
Καταρράκτες Victoria (μέγεθος: 222KB)
Κατάδυση με τους καρχαρίες (μέγεθος: 286KB)
Εκδρομή Botswana-2η επιλογή (μέγεθος: 204KB)
Εκδρομή Botswana-1η επιλογή (μέγεθος: 220KB)
Εθνικό Πάρκο Kruger (μέγεθος: 750KB)
Γύρος Πολίχνων (μέγεθος: 381KB)
Νέα δομή τελωνείων (μέγεθος: 124KB)
Πρόγραμμα 5ης ημερίδας επιμόρφωσης (μέγεθος: 33KB)
Ατομικό δελτίο εγγραφής για την ημερίδα (μέγεθος: 26KB)
Δελτίο κράτησης δωματίων για την ημερίδα (μέγεθος: 108KB)
Αναγραφή Α.Φ.Μ. στα προγράμματα πλειστηριασμών (μέγεθος: 67KB)
Εγκύκλιος ενημέρωσης από τις διατάξεις του Πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών (μέγεθος: 55KB)
Τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις άρθρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (μέγεθος: 96KB)
Τροποποιήσεις Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (μέγεθος: 96KB)
Πρόγραμμα Σεμιναρίων Δ.Ε. 2011 (μέγεθος: 65 KB)
Σύσταση Επιτροπής για ΕΚΔΟΣΗ Π.Δ. (μέγεθος: 69 ΚΒ)
ΦΕΚ Συστάσεως Νέων Εφετείων (μέγεθος: 34 ΚΒ)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2011 (μέγεθος: 76 KB)
ΕΝΣΗΜΑ ΤΠΔΕ (μέγεθος: 28 KB)
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (μέγεθος: 234 KB)
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Τροπ. Κ. Πολ. Δικ. (μέγεθος: 224)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (μέγεθος: 88 KB)
Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ.Δ.Ε. Ελεγκτές Ιατροί (μέγεθος: 32KB)
ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Δ.Ε.Ε. (μέγεθος: 289KB)
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ (μέγεθος: 40KB)
Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (μέγεθος: 35KB)
ΠΟΛ 1118/2.8.2010 (μέγεθος: 144KB)
ΠΟΛ 1100/2010 (μέγεθος: 295 KB)
Έντυπο περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (μέγεθος: 309 KB)
Ενημέρωση για τον Φ.Π.Α. (μέγεθος: 50,00 KB)
Επιστολή Ο.Δ.Ε.Ε. στο Υπουργείο Οικονομικών (μέγεθος: 295KB)
Σχέδιο Νόμου για τον "Κώδικα Διατάξεων για την Είσπραξη των Δημοσίων Εσόδων" (μέγεθος: 556KB)
Νέο Υπουργικό Συμβούλιο (μέγεθος: 32KB)
α) Σχέδιο Νόμου (μέγεθος: 117KB)
β) Αιτιολογική Έκθεση (μέγεθος: 112 KB)
Διευθύνσεις και Τμήματα Κοιν. Προστασίας Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (μέγεθος: 46ΚΒ)
Γνωμοδότηση- Οδηγία της Κτηματολόγιο Α.Ε. (μέγεθος: 30,5KB)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ
ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΑ-ΤΠΔΕ 2015
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
 
ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ & ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν.
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΟΔΕΕ Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 
Πρόταση της Ο.Δ.Ε.Ε. για τις αμοιβές των Δ.Ε.
 
 Αρχείο
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Αναζητήστε Δικαστικούς Επιμελητές με βάση το όνομα, το νομό και το πρωτοδικείο

Όνομα:


Νομός:


Πρωτοδικείο:


DOWNLOADS
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΕΦΕΤΕΙΟ (ΦΕΚ 2899 τ.Β΄/30.12.15) (μέγεθος: 125 KB)
Φ.Ε.Κ. 1525 τ. Β΄21-7-2015 (μέγεθος: 114 KB)
Συγχώνευση Ειρηνοδικείων (μέγεθος: 276 KB)
Τροποποιήσεις του ν.4055 για τη δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής (μέγεθος: 107KB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 4.60 MB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 864KB)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (μέγεθος: 1.150 KB)
Γνωμοδότηση του Επίκουρου Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας κ. Απόστολου Σοφιαλίδη για το Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 119KB)
Διαβιβαστικό έγγραφο για τη Γνωμοδότηση του Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 44ΚΒ)
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (μέγεθος: 38KB)
Επιτόκια υπερημερίας (μέγεθος: 53,5 KB)
Υπεύθυνη Δήλωση (μέγεθος: 24,0 KB)
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΟΤΑ ΥΠΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ενημέρωση 05/11/2014) (μέγεθος: 347KB)
ΗΟΜΕ   |       |    design, development & hosting by NOMIKI BIBLIOTHIKI WEB SERVICES